Raportuj komentarz

@WUKA
no niestety ludzie maj? tendencj? do przesadzania z dziwnymi fontami i efektami... ?adna fotka nie wystarczy, czasem nale?a?o by jej jeszcze nie psu? ;) ale jest kilka naprawd? niez?ych projektw, jury b?dzie mia?o z czego wybiera?