Raportuj komentarz

Mo?na powiedzie?, ?e niektrzy maj? fajne programy do przerabiania zdj??. Ci??ko "przej??" obok swojej propozycji oboj?tnie, a jest tyle ?wietnych projektw.:) Mnie najbardziej podoba si? ten motyw z m??czyzn? siedz?cym na skale, a na pozosta?ej cz??ci rozpo?cieraj? si? gry - bez przerbki, a super efekt. Na niektrych zdj?ciach za du?o ?niegu, a to ma by? ciep?a, s?oneczna, wakacyjna p?yta. :)