Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

Jesteś tutaj:Wydarzenia»KONKURS na ok?adk? CD W grach cz.VIII

KONKURS na ok?adk? CD W grach cz.VIII

Napisał 

konkurs wgviii

 

UWAGA ze wzg?du na du?? ilo?? prac i konsternacj? jury, kogo wybra?, rozwi?zanie konkursu przesuwamy na poniedzia?ek 4.06.2012!!!


Zapraszamy Was do wzi?cia udzia?u w konkursie na projekt przodu ok?adki CD W grach jest wszystko co kocham cz.VIII

Stwrzcie razem z nami ten projekt!!!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Na projekt Frontu ok?adki p?yty W grach cz??? VIII

1

 1. Niniejszy regulamin okre?la zasady konkursu na projekt frontu ok?adki p?yty W grach cz??? VIII
  organizowanego przez Wydawnictwo W Grach z siedzib? we Wroc?awiu
  przy ul. Centralnej 26a/1, NIP: 899-232-28-27,
  zwanego dalej "Organizatorem"

2

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 24.04.2012 roku do 25.05.2012 roku
 2. Zadaniem uczestnikw Konkursu jest przes?anie autorskich projektw graficznych frontu ok?adki p?yty o wymiarach minimum 14 cm szeroko?? x 13 cm wysoko??, rozdzielczo?? 300 dpi. Przes?anie projektu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 3. Nades?ane prace konkursowe powinny zawiera? ponadto nazw? p?yty (W grach jest wszystko co kocham) i numer p?yty cz. VIII
 4. Ka?dy uczestnik konkursu mo?e nades?a? maksymalnie 2 propozycje przodu ok?adki
 5. Konkurs ma charakter otwarty.
 6. Warunkiem wzi?cia udzia?u w Konkursie jest:
  1. przes?anie projektu wraz z danymi osobowymi: (imi?, nazwisko, adres zamieszkania, adresu email, telefon kontaktowy)na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych stanowi podstaw? do pomini?cia projektu.
  2. Bior?c udzia? w Konkursie, Uczestnik wyra?a zgod? na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zwi?zanych z dzia?alno?ci? prowadzon? przez Organizatora, zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.),

3

 1. Projekty mo?na wysy?a? od 24.04.2012r. do dnia 25.05.2012 r. mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Uczestnik wysy?aj?c projekt wyra?a zgod? na prezentacje projektu na stronach www Wydawnictwa W Grach oraz wsp?pracuj?cych z Wydawnictwem portalach.
 3. Projekty nades?ane przez Uczestnikw Konkursu nie podlegaj? zwrotowi. Uczestnik Konkursu jednocze?nie o?wiadcza, i? przys?uguj? mu autorskie i maj?tkowe prawa do wykonanego projektu, ktre nie s? ograniczone na rzecz ?adnej osoby trzeciej. Uczestnik konkursu o?wiadcza, i? przes?any projekt nie narusza praw i uczu? osb trzecich.
 4. Uczestnik przesy?aj?c projekt w ramach konkursu do Organizatora konkursu, wyra?a niniejszym zgod? na wykorzystanie go do produkcji ok?adki p?yty W grach cz??? VIII, udost?pnienie na ?yczenie organizatora plikw ?rd?owych projektu w celu dokonania koniecznych zmian technicznych do produkcji ok?adki p?yty, nadruku na kr??ek, a tak?e do druku materia?w promocyjnych w tym plakatu, ulotek, bannerw internetowych.

4

 1. Zwyci?zc? konkursu zostanie 1 osoba, ktrej projekt zostanie uznany za najlepszy.
 2. Nagrodzony projekt zostanie wybrany przez specjalnie powo?ane jury.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zorganizowania g?osowania internetowego na portalu w grach.
 4. Wszelkie decyzje dotycz?ce przebiegu Konkursu podejmuje jury Konkursu. Decyzje jury co do przyznania nagrody s? nieodwo?alne.
 5. Nagrod? w konkursie jest nagroda pieni??na w wysoko?ci 300 PLN brutto wyp?acona na podstawie umowy!
 6. Niepodpisane umowy jest jednoznaczne z rezygnacj? z nagrody.
 7. Dodatkowo organizator przewiduje nagrod? dodatkow? dla autorw prac wyr?nionych. Otrzymaj? oni prawo do bezp?atnego wej?cia na wybrane przez siebie koncerty W grach jest wszystko co kocham w roku 2012. Jest to nagroda osobista do wykorzystania tylko przez osob? wyr?nion?.
 8. Rozstrzygni?cie Konkursu oraz wskazanie zwyci?zcw nast?pi najp?niej do 1.06.2012.
 9. O wynikach Konkursu zwyci?zca zostanie powiadomiony w terminie do 14 dni od daty rozstrzygni?cia konkursu - drog? mailow?. Informacja ta b?dzie rwnie? zamieszczana w serwisie organizatora

5

 1. W trakcie trwania konkursu Wydawnictwo W Grach zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania zmian w regulaminie, ktre ka?dorazowo zostan? opublikowane w serwisie organizatora.
 2. Interpretacja regulaminu nale?y wy??cznie do organizatora. Organizator zastrzega sobie tak?e prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygni?cia.

6

 1. Regulamin znajduje si? w serwisie internetowym www.sklepwgorach.pl
 2. Wzi?cie udzia?u w konkursie jest rwnoznaczne z akceptacj? niniejszego regulaminu.

3 komentarzy

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.


Partnerzy: