Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

Jesteś tutaj:Aktualno?ci»My?li Rzczochrane Wiatrem zapisane...
czwartek, 24 maja 2012 23:37

My?li Rzczochrane Wiatrem zapisane...

W 2009 zdoby?y III miejsce i nagrod? publiczno?ci na Wroc?awskim Przegl?dzie Kultury Studenckiej W grach...My?li wyst?powa?y wtedy jeszcze jako duet - Kasia i Gosia. Sk?ad w mi?dzyczasie ewaluowa?, aby ostatecznie osi?gn?? stan 4 osobowy. Obecnie zesp? tworz? Kasia, Gosia, Marysia i Lolek. Po tym jednym z pierwszych wyst?pw we Wroc?awiu grupa odwiedza?a kolejne festiwale, zdobywaj?c liczne laury. Na wspomnianym ju? WPKS w kolejnym roku (2010) zdoby?y pierwsze miejsce i kolejn? nagrod? publiczno?ci. My?li wygra?y w 2009 Bakcynlia i otrzyma?y liczne wyr?nienia na innych imprezach...

W?asne teksty, du?o rado?ci na scenie i pozytywne emocje to znak rozpoznawczy zespo?u. Dlatego zapewne maj? wielu sympatykw i s?uchaczy. Dzi? przypominamy jedno z ich pierwszych nagra?, zarejstorwanych przez studenck? telewizje STYK PWr w 2009r.

Zesp? zosta? zaproszony do udzia?u we wsp?towrzeniu muzycznej kolejnej edycji CD W grach cz. VIII. Us?yszymy ich podczas koncertu premierowego na Pasterskich Anio?ach w dniach 29.06 -01.07.2012 w Pasterce.

Oficjalana strona zespo?u:

www.myslirozczochrane.art.pl

Ostatnio zmieniany piątek, 25 maja 2012 00:39

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.


Partnerzy: