polek
Jesteś tutaj:Muzyka»Apolinary POlek»Blog Apolinarego POlka»Altersong 2011 nadchodzi!
piątek, 05 sierpnia 2011 18:48

Altersong 2011 nadchodzi!

Napisał 

W pi?tek 26 sierpnia 2011 r., o godz. 19:00 zapraszamy do D?browy k. Mogilna na wieczr pe?en znakomitej muzyki, pi?knych piosenek i szumu drzew wok? ??ki. W d?ugim, trwaj?cym ca?y wieczr koncercie zagraj?:

Graham Crawford  brytyjski singer-songwriter, re?yser, aktor, t?umacz piosenek Edwarda Stachury na j?zyk angielski. Zagra w duecie z gitarzyst? Edem Wightem;

Marek Ga??zka Autorsong Trio  oprcz znanego songwritera i interpretatora piosenek Edwarda Stachury, na scenie pojawi si? jego syn, Marcin Ga??zka (gitary) oraz Przemek Barto? (gitara basowa);

Dominik Ksi?ski  pa?ucki pie?niarz obdarzony oryginaln?, koj?ca barw? g?osu, t?umacz piosenek rosyjskich, dziennikarz i wydawca. Na Altersongu zagra w?asne przek?ady piosenek Jurija Kukina jednego z najznakomitszych bardw rosyjskich. Mo?e da si? te? namwi? na Okud?aw? i Wysockiego;

Apolinary POlek  songwriter i t?umacz utworw Leonarda Cohena i Boba Dylana, znany z projektu W grach jest wszystko co kocham, zesz?orocznej edycji Altersongu oraz z wielu innych scen;

Pawe? Borze?ski  mazurski autor i wykonawca piosenek, rozp?dzaj?cy si? w?a?nie na autostradzie splendoru i s?awy, rok po roku zaskakuj?cy nowymi utworami i interpretacjami.

Impreza odbywa si? dzi?ki stowarzyszeniu M?ode D?by i go?cinno?ci ks. Miros?awa Kaczmarka. Sfinansowana zosta?a z bud?etu gminy D?browa.


Altersong Spotkania Songwriterw

- to nowy ruch muzyczny o starych jak ?wiat korzeniach;

- to koncertowy cykl i miejsce spotka? pie?niarzy z publiczno?ci?;

- to rock, folk, blues, country, jazz, piosenka;

- to autentyczno?? i szczero?? przekazu.

Najwa?niejsza dla nas jest autentyczno?? i osobowo??. I przede wszystkim - dobra muzyka!Zapami?tajcie to has?o: Altersong!

Zapraszamy serdecznie,

Mirek Kaczmarek, Marek Ga??zka, Apolinary POlek


Czytany 2407 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 sierpnia 2011 15:37

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.