polek
Jesteś tutaj:Muzyka»Apolinary POlek»Blog Apolinarego POlka»Apolinary POlek w Warszawie
sobota, 21 stycznia 2012 14:14

Apolinary POlek w Warszawie

Napisał 

pracovnia2012Art klub praCoVnia i Tomasz Drachal zapraszaj? na cykl koncertw, po?wi?conych piosence autorskiej i nie tylko :) Jak zwykle moc subtelnych wra?e? i wy?mienici wykonawcy.

Apolinary POlek, tramp i podr?nik, baj sk?adny, pie?niarz ucieszny i ?wik z reszt?. O jego wyst?p zabiegaj? szamani z nomadycznych grup pastersko-turystycznych o nastawieniu filozoficzno-dyskursywnym. Przytocz? tu jedn? z modlitw:

O Apolinary, ktry such? stop? przemierzy?e? Bieszczad oraz gr i nizin szereg, a my?l sw? nachmurn? wyku?e? w piosenek dzwon, o b?d? nam, b?d? umikrofonowiony i nascennie dzia?aj na nas."

On ci przybywa wwczas potajemnym sposobem, umiejscawia si? za pomoc? kapelusza, stosuj?c do s?awnego aksjomatu Jacka Londona: tam dom mj, gdzie mj kapelusz" i urz?dza po?piewawy i pie?niacje dzikie a ludyczne, rzewne a tkliwe, samopas.

bilet: 10 z?.

Czy?by czasem nie nachodzi?o nas uczucie? Czy?by my?li nie skr?ca?y, by wpada? na nasze pobocza? Czy?by melodie niesfornie nie gwizda?y nam w uszach?

Na pewno nie raz i nie dwa :)

Niekiedy to bywa na tyle intensywne, ?eby nie powiedzie? dotkliwe, ?e kto? z nas chwyta za o?wek i kartk?, albo instrument, by jako? t? dziwn? chwil? oswoi?. Gdy szcz??cie dopisze powstaje piosenka.

Pomys? zapraszania twrcw i odtwrcw ciekawej piosenki ma ju? kilka lat, ale musia? poczeka? na lepszy klimat w mej g?owie i doko?a niej. Ale oto nastaje czas, kiedy marzenia si? spe?niaj? :) Od ko?cwki wrze?nia 2011 roku Art Klub praCoVnia zaprasza wraz ze mn? na trzeci? seri? cyklicznej imprezy pt. praCoVnia piOsenKi :)

Tomasz Drachal

To by? g?os organizatora, a ja jeszcze chcia?bym doda?, ?e w praCoVni oprcz kilku znanych s?uchaczom utworw zagram piosenki sk?adaj?ce si? na nowy program pt. Ca?y kosmos. Zapraszam serdecznie!

Apolinary

Czytany 2023 razy

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.