polek
Jesteś tutaj:Muzyka»Apolinary POlek
Apolinary POlek

poniedziałek, 18 czerwca 2012 22:43

Apolinary POlek - koncerty czerwcowo-lipcowe

Napisał

Witajcie! W ostatnich dniach czerwca znw ruszam w tras? i bardzo serdecznie zapraszam Was na wyst?py i koncerty, w sprytny sposb zaplanowane tak, by omija?y dni, w ktre rozgrywane s? mecze trwaj?cych pi?karskich mistrzostw ?wiata. :)

Na pocz?tku ju? za nieca?y tydzie? zagram w konkursie 40. Bazuny w Przywidzu. Wi?cej informacji o festiwalu znale?? mo?na tutaj.

29 czerwca zagram jak co roku Pod Jod?? w Krempnej zapraszam wszystkich gro?azw, ktrzy b?d? w okolicach, na koncert i wieczorno-nocne ?piewogranie! A dnia nast?pnego b?d? mia? przyjemno?? zasiada? w jury, a nast?pnie wyst?pi? podczas IV Przegl?du Piosenki Turystycznej i Poetyckiej FOLUSZ 2012. Wi?cej informacji o imprezie wkrtce na stronie jasielskiego MDK.

Pierwsze lipcowe dni sp?dz? w jednym z najbardziej inspiruj?cych miejsc w polskich grach w bacwce w Jamnej. Wieczorami 2 i 3 lipca zapraszam na koncert oraz wsplne ?piewogranie (jak mawiaj? w Krakowie) lub te? ?piewanki (jak mawiaj? w ?odzi).

Na koniec trasy dwa klubowe koncerty w dwch metropoliach: 6 VII w Krakowie (woj. ma?opolskie) oraz 7 VII w moim rodzinnym Che?mie (woj. lubelskie, ale dawniej che?mskie), gdzie zagra rwnie? zesp? Klaus Trzaska Band. Mam wielk? nadziej?, ?e zobaczymy si? przynajmniej na jednym z koncertw! Po szczeg?y odsy?am na swoj? witryn?, ktra jak zawsze mie?ci si? pod adresem apolinary.pl.

 

poniedziałek, 13 lutego 2012 15:44

Ca?y kosmos

Napisał

Ca?y kosmos to zbir piosenek powsta?ych przede wszystkim w 2009 i 2010 roku w drodze, u przyjaci? i w ma?ym domku nad pi?knym jeziorem w okolicach Olsztyna. ??czy je zarwno ciep?e, akustyczne brzmienie gitary i harmonijki, jak rwnie? tematyka wszystkie dotycz? ludzi i relacji z lud?mi. Ca?y kosmos opowiada o napotkanych gdzie? po drodze ?yczliwych bli?nich, o ukochanych najbli?szych, o dziewczynach, ktre ?ni? si? po nocach, o t?sknocie, o blisko?ci, o stracie, o przebaczeniu, o mi?o?ci tej strace?czej, tej ??cz?cej na ca?e ?ycie, a tak?e tej najbardziej bezwarunkowej. O samotno?ci, ktrej zawsze musimy stawi? czo?a i o tym, ?e jednocze?nie nigdy nie jeste?my sami. 

S?uchaj?c tych utworw b?d? Pa?stwo mieli okazj? zanurzy? si? w starych legendach z Warmii i z dalekiej Luizjany, zajrze? do realno-mitycznej krainy Pana Samochodzika, poobserwowa? zachd planety Jowisz, przemierzy? drogi i bezdro?a jawy i snu, uda? si? w podr? balonem do krainy dzieci?cych marze?, a wszystko po to, by otworzy? si? na ca?? niesamowito??, ca?e pi?kno... ca?y kosmos.

Album ze sk?adaj?cymi si? na program utworami dopiero jest w planach. Poszukuj? funduszy i wszelkiego wsparcia.

Koncerty premierowe:

1 lutego - Warszawa, klub praCoVnia
2 marca, 19:00 - Chorzw, Stary Port, Rynek 13
3 marca, 19:00 - Krakw, Kuranty Pub
14 marca - Wroc?aw, klub ?ykend 

Zapraszam!

Wi?cej informacji: apolinary.pl

sobota, 21 stycznia 2012 14:14

Apolinary POlek w Warszawie

Napisał

pracovnia2012Art klub praCoVnia i Tomasz Drachal zapraszaj? na cykl koncertw, po?wi?conych piosence autorskiej i nie tylko :) Jak zwykle moc subtelnych wra?e? i wy?mienici wykonawcy.

Apolinary POlek, tramp i podr?nik, baj sk?adny, pie?niarz ucieszny i ?wik z reszt?. O jego wyst?p zabiegaj? szamani z nomadycznych grup pastersko-turystycznych o nastawieniu filozoficzno-dyskursywnym. Przytocz? tu jedn? z modlitw:

O Apolinary, ktry such? stop? przemierzy?e? Bieszczad oraz gr i nizin szereg, a my?l sw? nachmurn? wyku?e? w piosenek dzwon, o b?d? nam, b?d? umikrofonowiony i nascennie dzia?aj na nas."

On ci przybywa wwczas potajemnym sposobem, umiejscawia si? za pomoc? kapelusza, stosuj?c do s?awnego aksjomatu Jacka Londona: tam dom mj, gdzie mj kapelusz" i urz?dza po?piewawy i pie?niacje dzikie a ludyczne, rzewne a tkliwe, samopas.

bilet: 10 z?.

Czy?by czasem nie nachodzi?o nas uczucie? Czy?by my?li nie skr?ca?y, by wpada? na nasze pobocza? Czy?by melodie niesfornie nie gwizda?y nam w uszach?

Na pewno nie raz i nie dwa :)

Niekiedy to bywa na tyle intensywne, ?eby nie powiedzie? dotkliwe, ?e kto? z nas chwyta za o?wek i kartk?, albo instrument, by jako? t? dziwn? chwil? oswoi?. Gdy szcz??cie dopisze powstaje piosenka.

Pomys? zapraszania twrcw i odtwrcw ciekawej piosenki ma ju? kilka lat, ale musia? poczeka? na lepszy klimat w mej g?owie i doko?a niej. Ale oto nastaje czas, kiedy marzenia si? spe?niaj? :) Od ko?cwki wrze?nia 2011 roku Art Klub praCoVnia zaprasza wraz ze mn? na trzeci? seri? cyklicznej imprezy pt. praCoVnia piOsenKi :)

Tomasz Drachal

To by? g?os organizatora, a ja jeszcze chcia?bym doda?, ?e w praCoVni oprcz kilku znanych s?uchaczom utworw zagram piosenki sk?adaj?ce si? na nowy program pt. Ca?y kosmos. Zapraszam serdecznie!

Apolinary

piątek, 05 sierpnia 2011 18:48

Altersong 2011 nadchodzi!

Napisał

W pi?tek 26 sierpnia 2011 r., o godz. 19:00 zapraszamy do D?browy k. Mogilna na wieczr pe?en znakomitej muzyki, pi?knych piosenek i szumu drzew wok? ??ki. W d?ugim, trwaj?cym ca?y wieczr koncercie zagraj?:

Graham Crawford  brytyjski singer-songwriter, re?yser, aktor, t?umacz piosenek Edwarda Stachury na j?zyk angielski. Zagra w duecie z gitarzyst? Edem Wightem;

Marek Ga??zka Autorsong Trio  oprcz znanego songwritera i interpretatora piosenek Edwarda Stachury, na scenie pojawi si? jego syn, Marcin Ga??zka (gitary) oraz Przemek Barto? (gitara basowa);

Dominik Ksi?ski  pa?ucki pie?niarz obdarzony oryginaln?, koj?ca barw? g?osu, t?umacz piosenek rosyjskich, dziennikarz i wydawca. Na Altersongu zagra w?asne przek?ady piosenek Jurija Kukina jednego z najznakomitszych bardw rosyjskich. Mo?e da si? te? namwi? na Okud?aw? i Wysockiego;

Apolinary POlek  songwriter i t?umacz utworw Leonarda Cohena i Boba Dylana, znany z projektu W grach jest wszystko co kocham, zesz?orocznej edycji Altersongu oraz z wielu innych scen;

Pawe? Borze?ski  mazurski autor i wykonawca piosenek, rozp?dzaj?cy si? w?a?nie na autostradzie splendoru i s?awy, rok po roku zaskakuj?cy nowymi utworami i interpretacjami.

Impreza odbywa si? dzi?ki stowarzyszeniu M?ode D?by i go?cinno?ci ks. Miros?awa Kaczmarka. Sfinansowana zosta?a z bud?etu gminy D?browa.


Altersong Spotkania Songwriterw

- to nowy ruch muzyczny o starych jak ?wiat korzeniach;

- to koncertowy cykl i miejsce spotka? pie?niarzy z publiczno?ci?;

- to rock, folk, blues, country, jazz, piosenka;

- to autentyczno?? i szczero?? przekazu.

Najwa?niejsza dla nas jest autentyczno?? i osobowo??. I przede wszystkim - dobra muzyka!Zapami?tajcie to has?o: Altersong!

Zapraszamy serdecznie,

Mirek Kaczmarek, Marek Ga??zka, Apolinary POlek


piątek, 20 maja 2011 13:40

Apolinary POlek w Olsztynie Wyróżniony

Napisał

Je?eli macie ochot? us?ysze? po latach na ?ywo Ubran? w trawy po?onin, przypomnie? sobie Ko?ysank? dla Nieznajowej i Dom na prze??czy, a tak?e pos?ucha? czego? zupe?nie nowego, zapraszam na koncert z cyklu Poetycki Kape?.

Miejsce:Carpenter Inn, Stare Miasto 3, Olsztyn

Czas:26 maja, godz. 21:00

Wst?p wolny!

środa, 07 lipca 2010 11:23

Apolinary POlek

Sk?ad zespo?u:
- Apolinary POlek
Dyskografia:
- *** (2009)
MP3
Ballada o tym, ?e nie giniemy
Dom na prze??czy
Forever young
I znowu odje?d?am
Ko?ysanka dla Nieznajowej

Bard, poeta i kompozytor w jednej osobie. Oprcz piosenek o grach oraz w?drowaniu artysta ma w swoim dorobku tak?e liczne przek?ady i interpretacje piosenek Leonarda Cohena czy Boba Dylana oraz utwory inspirowane ameryka?skim folkiem i folk-rockiem. Je?li si?gn?? g??biej ku korzeniom jego twrczo?ci, napotkamy takie nazwiska jak Jacek Kaczmarski, czy Edward Stachura (filozoficznie, vide Ca?a jaskrawo?? tego? autora).

POlek to laureat wielu nagrd i wyr?nie?, co nie powinno jednak za?mi? jego obrazu jako osoby, ktra zawsze trzyma si? gdzie? na uboczu g?wnego nurtu. Jego twrczo?? bywa wymagaj?ca dla s?uchaczy, wyra?a emocje, zabiera na chwil? do innego, pe?nego refleksji ?wiata.

Obecnie grywa sporadycznie i solo. Wcze?niej na scenie towarzyszy? mu wirtuoz gitary Mateusz Tranda, a tak?e multiinstrumentalista - Tomek Fojgt. W tym sk?adzie mo?na us?ysze? POlka na jego pierwszym albumie studyjnym.

Pos?uchaj wywiadu, ktrego POlek udzieli? w listopadzie 2009. Tematem wywiadu jest p?yta ***.

Wi?cej o POlku i d?wi?kach jego muzyki mo?na poczyta? na stronie: http://apolinary.pl/

Na zdj?ciu Apolinary POlek z Mateuszem Trand?, koncert "W grach jest wszystko co kocham", Rzeszw 8 pa?dziernika 2008, fot. ?. Pompa

wtorek, 05 kwietnia 2011 10:44

Powrt Patrycji Polek w koncercie piosenek Jacka Kaczmarskiego (Olsztyn)

Napisał

Epitafium dla KaczmarskiegoZapraszamy wszystkich na niezwyk?y koncert w Olsztynie. Niezwyk?y z kilku powodw: po pierwsze b?dzie on ho?dem z?o?onym Jackowi Kaczmarskiemu w sidm? rocznic? ?mierci, ktra wypada w niedziel?, i z?o?? si? na niego wy??cznie (lub prawie) pie?ni Mistrza.Drugi powd niezwyk?o?ci tego koncertu jest bardziej osobisty. Oto po raz pierwszy od pi?ciu lat b?dzie mo?na us?ysze? na nim duet Apolinary POlek i Patrycja Polek. Patrycja znana jest z pewno?ci? niektrym z Was z p?yt W grach jest wszystko co kocham i koncertw starej krakowskiej formacji Niezwykle Smutna Ryba.

Poetycki Kape? to cykl koncertw w olszty?skim Carpenter Inn, organizowany przez tutejszego songwritera i ulicznego muzyka, ?ukasza J?drysa. Gopodarz wieczoru oczywi?cie rwnie? wyst?pi.

Zapraszamy!