Apolinary POlek

Apolinary POlek

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
poniedziałek, 18 czerwca 2012 22:43

Apolinary POlek - koncerty czerwcowo-lipcowe

Witajcie! W ostatnich dniach czerwca znw ruszam w tras? i bardzo serdecznie zapraszam Was na wyst?py i koncerty, w sprytny sposb zaplanowane tak, by omija?y dni, w ktre rozgrywane s? mecze trwaj?cych pi?karskich mistrzostw ?wiata. :)

Na pocz?tku ju? za nieca?y tydzie? zagram w konkursie 40. Bazuny w Przywidzu. Wi?cej informacji o festiwalu znale?? mo?na tutaj.

29 czerwca zagram jak co roku Pod Jod?? w Krempnej zapraszam wszystkich gro?azw, ktrzy b?d? w okolicach, na koncert i wieczorno-nocne ?piewogranie! A dnia nast?pnego b?d? mia? przyjemno?? zasiada? w jury, a nast?pnie wyst?pi? podczas IV Przegl?du Piosenki Turystycznej i Poetyckiej FOLUSZ 2012. Wi?cej informacji o imprezie wkrtce na stronie jasielskiego MDK.

Pierwsze lipcowe dni sp?dz? w jednym z najbardziej inspiruj?cych miejsc w polskich grach w bacwce w Jamnej. Wieczorami 2 i 3 lipca zapraszam na koncert oraz wsplne ?piewogranie (jak mawiaj? w Krakowie) lub te? ?piewanki (jak mawiaj? w ?odzi).

Na koniec trasy dwa klubowe koncerty w dwch metropoliach: 6 VII w Krakowie (woj. ma?opolskie) oraz 7 VII w moim rodzinnym Che?mie (woj. lubelskie, ale dawniej che?mskie), gdzie zagra rwnie? zesp? Klaus Trzaska Band. Mam wielk? nadziej?, ?e zobaczymy si? przynajmniej na jednym z koncertw! Po szczeg?y odsy?am na swoj? witryn?, ktra jak zawsze mie?ci si? pod adresem apolinary.pl.

 

poniedziałek, 13 lutego 2012 15:44

Ca?y kosmos

Ca?y kosmos to zbir piosenek powsta?ych przede wszystkim w 2009 i 2010 roku w drodze, u przyjaci? i w ma?ym domku nad pi?knym jeziorem w okolicach Olsztyna. ??czy je zarwno ciep?e, akustyczne brzmienie gitary i harmonijki, jak rwnie? tematyka wszystkie dotycz? ludzi i relacji z lud?mi. Ca?y kosmos opowiada o napotkanych gdzie? po drodze ?yczliwych bli?nich, o ukochanych najbli?szych, o dziewczynach, ktre ?ni? si? po nocach, o t?sknocie, o blisko?ci, o stracie, o przebaczeniu, o mi?o?ci tej strace?czej, tej ??cz?cej na ca?e ?ycie, a tak?e tej najbardziej bezwarunkowej. O samotno?ci, ktrej zawsze musimy stawi? czo?a i o tym, ?e jednocze?nie nigdy nie jeste?my sami. 

S?uchaj?c tych utworw b?d? Pa?stwo mieli okazj? zanurzy? si? w starych legendach z Warmii i z dalekiej Luizjany, zajrze? do realno-mitycznej krainy Pana Samochodzika, poobserwowa? zachd planety Jowisz, przemierzy? drogi i bezdro?a jawy i snu, uda? si? w podr? balonem do krainy dzieci?cych marze?, a wszystko po to, by otworzy? si? na ca?? niesamowito??, ca?e pi?kno... ca?y kosmos.

Album ze sk?adaj?cymi si? na program utworami dopiero jest w planach. Poszukuj? funduszy i wszelkiego wsparcia.

Koncerty premierowe:

1 lutego - Warszawa, klub praCoVnia
2 marca, 19:00 - Chorzw, Stary Port, Rynek 13
3 marca, 19:00 - Krakw, Kuranty Pub
14 marca - Wroc?aw, klub ?ykend 

Zapraszam!

Wi?cej informacji: apolinary.pl

sobota, 21 stycznia 2012 14:14

Apolinary POlek w Warszawie

pracovnia2012Art klub praCoVnia i Tomasz Drachal zapraszaj? na cykl koncertw, po?wi?conych piosence autorskiej i nie tylko :) Jak zwykle moc subtelnych wra?e? i wy?mienici wykonawcy.

Apolinary POlek, tramp i podr?nik, baj sk?adny, pie?niarz ucieszny i ?wik z reszt?. O jego wyst?p zabiegaj? szamani z nomadycznych grup pastersko-turystycznych o nastawieniu filozoficzno-dyskursywnym. Przytocz? tu jedn? z modlitw:

O Apolinary, ktry such? stop? przemierzy?e? Bieszczad oraz gr i nizin szereg, a my?l sw? nachmurn? wyku?e? w piosenek dzwon, o b?d? nam, b?d? umikrofonowiony i nascennie dzia?aj na nas."

On ci przybywa wwczas potajemnym sposobem, umiejscawia si? za pomoc? kapelusza, stosuj?c do s?awnego aksjomatu Jacka Londona: tam dom mj, gdzie mj kapelusz" i urz?dza po?piewawy i pie?niacje dzikie a ludyczne, rzewne a tkliwe, samopas.

bilet: 10 z?.

Czy?by czasem nie nachodzi?o nas uczucie? Czy?by my?li nie skr?ca?y, by wpada? na nasze pobocza? Czy?by melodie niesfornie nie gwizda?y nam w uszach?

Na pewno nie raz i nie dwa :)

Niekiedy to bywa na tyle intensywne, ?eby nie powiedzie? dotkliwe, ?e kto? z nas chwyta za o?wek i kartk?, albo instrument, by jako? t? dziwn? chwil? oswoi?. Gdy szcz??cie dopisze powstaje piosenka.

Pomys? zapraszania twrcw i odtwrcw ciekawej piosenki ma ju? kilka lat, ale musia? poczeka? na lepszy klimat w mej g?owie i doko?a niej. Ale oto nastaje czas, kiedy marzenia si? spe?niaj? :) Od ko?cwki wrze?nia 2011 roku Art Klub praCoVnia zaprasza wraz ze mn? na trzeci? seri? cyklicznej imprezy pt. praCoVnia piOsenKi :)

Tomasz Drachal

To by? g?os organizatora, a ja jeszcze chcia?bym doda?, ?e w praCoVni oprcz kilku znanych s?uchaczom utworw zagram piosenki sk?adaj?ce si? na nowy program pt. Ca?y kosmos. Zapraszam serdecznie!

Apolinary

piątek, 05 sierpnia 2011 18:48

Altersong 2011 nadchodzi!

W pi?tek 26 sierpnia 2011 r., o godz. 19:00 zapraszamy do D?browy k. Mogilna na wieczr pe?en znakomitej muzyki, pi?knych piosenek i szumu drzew wok? ??ki. W d?ugim, trwaj?cym ca?y wieczr koncercie zagraj?:

Graham Crawford  brytyjski singer-songwriter, re?yser, aktor, t?umacz piosenek Edwarda Stachury na j?zyk angielski. Zagra w duecie z gitarzyst? Edem Wightem;

Marek Ga??zka Autorsong Trio  oprcz znanego songwritera i interpretatora piosenek Edwarda Stachury, na scenie pojawi si? jego syn, Marcin Ga??zka (gitary) oraz Przemek Barto? (gitara basowa);

Dominik Ksi?ski  pa?ucki pie?niarz obdarzony oryginaln?, koj?ca barw? g?osu, t?umacz piosenek rosyjskich, dziennikarz i wydawca. Na Altersongu zagra w?asne przek?ady piosenek Jurija Kukina jednego z najznakomitszych bardw rosyjskich. Mo?e da si? te? namwi? na Okud?aw? i Wysockiego;

Apolinary POlek  songwriter i t?umacz utworw Leonarda Cohena i Boba Dylana, znany z projektu W grach jest wszystko co kocham, zesz?orocznej edycji Altersongu oraz z wielu innych scen;

Pawe? Borze?ski  mazurski autor i wykonawca piosenek, rozp?dzaj?cy si? w?a?nie na autostradzie splendoru i s?awy, rok po roku zaskakuj?cy nowymi utworami i interpretacjami.

Impreza odbywa si? dzi?ki stowarzyszeniu M?ode D?by i go?cinno?ci ks. Miros?awa Kaczmarka. Sfinansowana zosta?a z bud?etu gminy D?browa.


Altersong Spotkania Songwriterw

- to nowy ruch muzyczny o starych jak ?wiat korzeniach;

- to koncertowy cykl i miejsce spotka? pie?niarzy z publiczno?ci?;

- to rock, folk, blues, country, jazz, piosenka;

- to autentyczno?? i szczero?? przekazu.

Najwa?niejsza dla nas jest autentyczno?? i osobowo??. I przede wszystkim - dobra muzyka!Zapami?tajcie to has?o: Altersong!

Zapraszamy serdecznie,

Mirek Kaczmarek, Marek Ga??zka, Apolinary POlek


piątek, 20 maja 2011 13:40

Apolinary POlek w Olsztynie

Je?eli macie ochot? us?ysze? po latach na ?ywo Ubran? w trawy po?onin, przypomnie? sobie Ko?ysank? dla Nieznajowej i Dom na prze??czy, a tak?e pos?ucha? czego? zupe?nie nowego, zapraszam na koncert z cyklu Poetycki Kape?.

Miejsce:Carpenter Inn, Stare Miasto 3, Olsztyn

Czas:26 maja, godz. 21:00

Wst?p wolny!

Epitafium dla KaczmarskiegoZapraszamy wszystkich na niezwyk?y koncert w Olsztynie. Niezwyk?y z kilku powodw: po pierwsze b?dzie on ho?dem z?o?onym Jackowi Kaczmarskiemu w sidm? rocznic? ?mierci, ktra wypada w niedziel?, i z?o?? si? na niego wy??cznie (lub prawie) pie?ni Mistrza.Drugi powd niezwyk?o?ci tego koncertu jest bardziej osobisty. Oto po raz pierwszy od pi?ciu lat b?dzie mo?na us?ysze? na nim duet Apolinary POlek i Patrycja Polek. Patrycja znana jest z pewno?ci? niektrym z Was z p?yt W grach jest wszystko co kocham i koncertw starej krakowskiej formacji Niezwykle Smutna Ryba.

Poetycki Kape? to cykl koncertw w olszty?skim Carpenter Inn, organizowany przez tutejszego songwritera i ulicznego muzyka, ?ukasza J?drysa. Gopodarz wieczoru oczywi?cie rwnie? wyst?pi.

Zapraszamy!