Jesteś tutaj:Poezja»Boles?aw Le?mian
czwartek, 05 sierpnia 2010 17:31

Boles?aw Le?mian

Napisał 
zbiory wierszy:
- Sad rozstajny (1912)
- ??ka (1920)
- Napj cienisty (1936)
- Dziejba le?na (1938)
zbiory ba?ni proz?:
- Klechdy sezamowe (1913)
- Przygody Sindbada ?eglarza (1913)
- Klechdy polskie (1956)
powie??:
- Sezamowe prace
dramat mimiczny:
- Skrzypek op?tany
inne:
- Z pism (T.1-3 1959-1965)
Data urodzin poety nie jest do ko?ca znana, w akcie urodzenia widnieje rok 1887, na nagrobku (wykonanym przez Jana Brzechw?) - 1889. Jego rodzinnym miastem by?a Warszawa, gdzie przyszed? na ?wiat jako syn Jzefa Lesmana i Emmy z Sunderlandw. Jego matka zmar?a, kiedy by? jeszcze m?ody. Czas edukacji szkolnej sp?dzi? w Kijowie, gdzie uko?czy? gimnazjum i studia prawnicze na Uniwesytecie ?w. W?odzimierza. Zwi?za? si? tutaj z grup? polonijnych artystw, wchodz?c w ten sposb do tzw. "szko?y ukrai?skiej".

Debiut Le?miana przypad? prawdopodobnie na rok 1895, w 1897 przyjmuje pseudonim "Le?mian". Ok. 1901 wraca do rodzinnej Warszawy, by ju? 2 lata p?niej wyruszy? w podr? przez Europ?: do Francji. W Pary?u po?lubi? malark?, Zofi? Chyli?sk?, z ktr? mia? dwie crki, Mari? Ludwik? i Wand?.

W 1911 jest wsp?za?o?ycielem i re?yserem nowatorskiego Teatru Artystycznego w Warszawie. W 1912 publikuje pierwszy tomik poezji, Sad rozstajny. W tym czasie prawdopodobnie przygotowuje te? wiersze do drugiego tomiku, ??ki, ktre wyda? w 1920 roku. Lata 1912-1914 sp?dzi? we Francji. W 1913 wydaje proz?: "Klechdy sezamowe", "Przygody Sindbada ?eglarza", a tak?e przek?ad "Opowie?ci nazdzwyczajnych" E.A.Poe. Powstaj? "Klechdy polskie", wydane dopiero w 1956 roku.

W czasie I w?. przebywa w ?odzi, gdzie jest kierownikiem literackim Teatru Polskiego. W 1918 przenosi si? do Hrubieszowa, a w 1922 do Zamo?cia. Przygotowuje do druku tomik "Napj cienisty", ktry ukaza? si? w 1936 roku. Nast?pnie przenosi si? do Warszawy, gdzie spotka?a go ?mier?. Zmar? na serce 7 listopada 1937 roku. (ch.)
Czytany 21878 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 31 stycznia 2011 22:53

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.