Jesteś tutaj:Wydawnictwa»S?odki Ca?us od Buby
S?odki Ca?us od Buby

 

S?odki Ca?us od Buby - Nie ma rzeczy niemo?liwych

Fraz? Nie ma rzeczy niemo?liwych! publiczno?? VI Wroc?awskiego Przegl?du Kultury Studenckiej zagrzewana do walki przez konferansjera Bartka Zgorzelskiego przytrzyma?a na scenie zesp? S?odki Ca?us Od Buby na kolejny i kolejny bisSCOB to zesp? niezwyk?y. Niezale?nie czy w graniu klubowym czy na du?ej scenie zawsze porywaj? s?uchaczy t? sam? energi? sceniczn?.…

S?odki Ca?us od Buby - Rwnoleg?e

"Rwnoleg?e" - nowa p?yta S?odkiego Ca?usa Od Buby. Dwadzie?cia lat pracy zespo?u zaowocowa?o przemy?lanym, dojrza?ym repertuarem i ?wiadomym, konsekwentnym brzmieniem utworw. S?ycha? wyra?nie na "Rwnoleg?ych" ca?? ewolucj? muzyczn? zespo?u: od surowego turystycznego grania, przez fascynacj? elektrycznym rockiem, akustycznym miejskim folkiem, po pe?ne, urozmaicone brzmienie folk rockowego bandu. Charakterystyczne Ca?usowe instrumentarium…

S?odki Ca?us od Buby (bia?a)

S?odki Ca?us od Buby - p?yta bez tytu?u a od koloru ok?adki zwana w skrcie "bia??". Jest to wersja kompaktowa najstarszej kasety zespo?u zwanej od koloru ok?adki "czarn?" (?eby nie by?o za ?atwo). Materia? zarejestrowany ponownie w pierwszej po?owie 2007 we w?asnym studiu w Gda?sku. Klasyczny S?odki Ca?us. Rado?? dla…