chwilanieuwagi
Chwila Nieuwagi

Chwila Nieuwagi

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e nasz duet gitarowo-wokalny (Martyna i Andrzej) jako Chwila Nieuwagi, wyst?piwszy w konkursie 48 Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, zaj?? zaszczytne II miejsce. Nagrod? wywalczyli?my sobie wykonuj?c autorskie utwory Dzwony do s?w wiersza Marii Konopnickiej, Od ostatniej niedzieli (s?. Jan Kasprowicz) oraz Prospekt (s?. Wis?awa Szymborska). Poziom konkursu w tym roku by? pono? wyj?tkowo wysoki (jury podkre?li?o to w werdykcie), co powoduje, ?e jeste?my jeszcze bardziej dumni z naszego wyr?nienia :)
By?o ono dla nas niezwykle mi?? niespodziank?. Gratulujemy wszystkim laureatom, a w szczeglno?ci zdobywcom I miejsca zespo?owi ROBODROM z Warszawy, ktry okaza? si? dla nas odkryciem muzycznym roku oraz zdobywcom III nagrody zespo?owi MI??SZ z Lublina dawcom nies?ychanej dawki energii i pozytywnego my?lenia!


www.chwilanieuwagi.pl
czwartek, 16 sierpnia 2012 17:15

W?a?nie tu


"Wideo jest swoistym ho?dem dla miejsc wa?nych dla ka?dego z nas, w ktrych to przysz?o nam si? wychowa?, mieszka? lub ktre z r?nych przyczyn niejednokrotnie musieli?my opu?ci? i nie potrafimy o nich zapomnie? ".

Teledysk mo?na zobaczy? tutaj:
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rybnicki-rap-z-chwila-nieuwagi-wideo-,wia5-3267-17958.html
 

Na pocz?tku wrze?nia ma pojawi? si? p?yta Na peryferiach wszech?wiata autorstwa Micha?a Kukie?ki, bardziej znanego jako eL-Cookizo

czwartek, 16 sierpnia 2012 17:07

"W?a?nie tu" eL-Cookizo feat Martyna Czech :)

Ostatnio odwiedezili?my zupe?nie inn? muzyczn? bajk? ni? nasza - chwilowonieuwa?na :) Zaproszona do wsp?pracy przez rybnickiego rapera eL-Cookizo Martyna u?yczy?a swojego g?osu, a tak?e zagra?a w teledysku do piosenki "W?a?nie tu", opowiadaj?cej o naszym wsplnym rodzinnym mie?cie Rybniku. Jak mwi sam autor Micha? Kukie?ka, bardziej znany jako eL-Cookizo:
 
"Wideo jest swoistym ho?dem dla miejsc wa?nych dla ka?dego z nas, w ktrych to przysz?o nam si? wychowa?, mieszka? lub ktre z r?nych przyczyn niejednokrotnie musieli?my opu?ci? i nie potrafimy o nich zapomnie? ".

By?a to dla nas ciekawa muzyczna przygoda - na pewno nie ostatnia :) Polecamy teledysk! Mo?na go zobaczy? tutaj:

http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rybnicki-rap-z-chwila-nieuwagi-wideo-,wia5-3267-17958.html
 

Na pocz?tku wrze?nia ma pojawi? si? p?yta Na peryferiach wszech?wiata autorstwa Micha?a Kukie?ki.


www.chwilanieuwagi.pl

czwartek, 16 sierpnia 2012 16:55

"W?a?nie tu" eL-Cookizo feat Martyna Czech :)

Odwiedzili?my ostatnio zupe?nie inn? muzyczn? bajk?, ni? nasza - chwilowo-nieuwa?na :) Zaproszona przez rybnickiego rapera, eL-Cookizo, Martyna u?yczy?a swojego g?osu oraz wystapi?a w teledysku do piosenki "W?a?nie tu", opowiadaj?cej o naszym wsplnym rodzinnym mie?cie - Rybniku. Jak pisze sam autor utworu:

  "Wideo jest swoistym ho?dem dla miejsc wa?nych dla ka?dego z nas, w ktrych to przysz?o nam si? wychowa?, mieszka? lub ktre z r?nych przyczyn niejednokrotnie musieli?my opu?ci? i nie potrafimy o nich zapomnie? ".

Teledysk mo?na zobaczy? tutaj:
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rybnicki-rap-z-chwila-nieuwagi-wideo-,wia5-3267-17958.html
 

Na pocz?tku wrze?nia ma pojawi? si? p?yta Na peryferiach wszech?wiata autorstwa Micha?a Kukie?ki, bardziej znanego jako eL-Cookizo.


Polecamy!

www.chwilanieuwagi.pl

Wiosna - wi?c i my budzimy si? do wzmo?onej dzia?alno?ci koncertowej :) Serdecznie zapraszamy na najbli?sze koncerty Chwili Nieuwagi:

 • 12 MAJA 2012
  Dni Wojewdztwa ?l?skiego - Carrantuohill & Fanfare Ciocarlia - go?cinnie Martyna Czech - Rybnik Kampus 18:00
 • 14 MAJA 2012
  Cieszyn - aula Uniwersytetu ?l?skiego - Cieszynalia" 17:00

   

 • 22 MAJA 2012
  Rybnickie Centrum Kultury - "Koncert na Ogrodowej" - Chwila Nieuwagi & Adam Ziemianin 19:00

   

 • 24 MAJA 2012
  Zabrze - Kino "Roma" - premiera p?yty Egon Alter oraz go?cinny wyst?p Chwili Nieuwagi

   

 • 23 CZERWCA 2012
  G?ucho?azy - Dom Kultury

   

 • 30 CZERWCA 2012
  Pasterka - Gry Sto?owe - "Festiwal Pasterskie Anio?y" - premiera 8 cz. sk?adanki "W grach jest wszystko co kocham"

   

 • 07 LIPCA 2012
  Nowa Ruda - Bieguny Sztuki

   

 • 28 LIPCA 2012
  Rudawki Janowickie - Schronisko Szwajcarka - Festiwal "Polana"

Gor?co polecamy!

www.chwilanieuwagi.pl

Strona 1 z 5