wtorek, 30 grudnia 2014 23:56

Zima w Masywie ?nie?nika

 

"Z ca?ym ?wiatem w sercu po grach wci?? goni?,
Pie?ni - le?ne echa w ludziach rozrzucone,
Z sercem jak na d?oni k?aniam si? dolinom.
Zanim wiatr dogoni?, musz? si? zatrzyma?..."

fot. Jaros?aw Soba?ski XII 2014 
https://www.facebook.com/Fot.JarekSobanski?pnref=lhc
tekst: Sylwek Szweda - "?nie?nik"

 

 

Dział: Aktualno?ci
wtorek, 09 grudnia 2014 16:44

Budzi? si? w grach

Zapraszamy Was do grskich fotogalerii Agnieszki Szuwarzy?skiej.

FB WWW

Dział: Aktualno?ci
wtorek, 09 grudnia 2014 14:23

10 CD W grach jest wszystko co kocham!

Ukaza?a si? w?a?nie X CD z cyklu W grach jest wszystko co kocham, ktra zamyka pewien okres i jest podsumowaniem koncertw i p?yt, z tej serii.

P?yta jest do nabycia w Sklepie W GRACH wraz z poprzednimi wydawnictwami:

http://sklepwgorach.pl/pl/1122-cd-w-gorach-cz-10-01116.html

10cd-2

Dział: Aktualno?ci
wtorek, 09 grudnia 2014 14:20

Wgrwst?pienie!

 

Chwa?a tylko jej -- wysoko?ci
J? najwy?ej mog? doceni?
Gr? gry! -- podnios? okrzyk
Kiedy doznam wgrywst?pienia

Piosenka "Wgrywst?pienie" otwiera X cz??? CD z serii "W grach jest wszystko co kocham" a zarazem stanowi tytu? p?yty, nieprzypadkowy zreszt?. To pewnego rodzaju metafora ?yciowa, podsumowuje tak?e t? seri? wydawnicz?. Na p?ycie us?yszycie 12 piosenek. W?rd nich zupe?nie nowe utwory, w odwa?nych i dojrza?ych muzycznie aran?acjach, a tak?e kilka starszych piosenek, ktre nigdy wcze?niej nie mia?y okazji znale?? si? na sk?adankach wgrowych, a ich warto?? jest ci?gle niedoceniona, czym i z Wami pragniemy si? podzieli?. Mamy nadziej?, ?e to wydanie, b?d?ce swego rodzaju domkni?ciem serii, sprawi Wam, jak zawsze du?o muzycznej satysfakcji.
http://sklepwgorach.pl/pl/1122-cd-w-gorach-cz-10-01116.html

Dział: Aktualno?ci

dom jurek razem

 

 K O N C E R T Y:

Warszawa - 13.12.2014 godz. 19:00 Dom Kultury Stok?osy

Pozna? - 14.12.2014 godzina 18:00 ODK Pod Lipami

 

Dział: Aktualno?ci
niedziela, 07 grudnia 2014 21:26

Promocja na mapy turytyczne!

Kto ch?tny na na promocje na klasyczne, papierowe mapy turystyczne?
Zapraszamy do specjalnej akcji przygotowanej wraz z Compassem!

Zestawy map w r?nej ilo?ci do wyboru do nabycia tylko do 10.12 Wi?cej informacji:
http://sklepwgorach.pl/pl/content/9-mapy-promocjamapy2014

Dział: Aktualno?ci