sobota, 10 maja 2014 12:54

Wydaj p?yt? z Apolinary POlkiem!

polek

Apolinary POlek, autor i wykonawca piosenek zamieszka?y w powiecie lidzbarskim zbiera fundusze na wydanie nowej p?yty. Sponsorem cz??ci przedsi?wzi?cia - a ju? na pewno wyt?oczenia egzemplarza p?yty dla siebie - mo?e by? ka?dy. Wesprze? projekt mo?na za po?rednictwem portalu PolakPotrafi.pl. Na fundatorw czekaj? nagrody - wi?cej informacji na stronie http://polakpotrafi.pl/projekt/dobry-diabel.

 

Apolinary POlek gra akustycznie i od lat znany jest w kr?gach piosenki autorskiej, poetyckiej i turystycznej. Gra i ?piewa na r?nych scenach w Polsce od ponad 15 lat, jego piosenki ukazywa?y si? na albumach zbiorowych, wyda? te? p?yt? autorsk?. Piosenki na nowy album s? ju? zarejestrowane, obecnie trwaj? prace nad miksem. Pozostaje wyda? album. We wtorek POlek by? go?ciem Radia Olsztyn, gdzie w audycji "Wieczr piosenki innej" mwi? o p?ycie i o projekcie na PolakPotrafi.pl.Dział: Aktualno?ci