czwartek, 28 sierpnia 2014 14:54

koncert w Schronisku Andrzejwka 6.09.2014!

andzrejowkaTradycyjnie co roku, na jesie? zapraszamy na koncert grupy Dom o Zielonych Progach do Andrzejwki.

 

06.09.2014, gdzina 20:00 wst?p wolny!

Dział: Aktualno?ci
czwartek, 28 sierpnia 2014 14:44

Festiwal Danielka 2014 ju? w ten weekend!

danielka2014

Poni?ej znajduje si? na bie??co aktualizowana lista wykonawcw, ktrzy wyst?pi? w ramach Danielkowego Koncertu Gwiazd 29 i 30 sierpnia 2014 roku. Po klikni?ciu na odno?nik otworzy si? strona ze szczeg?ami (sk?ad, historia, wideo-klipy itp.).

Koncerty poprowadz?:

  • Danielkowy Zlot Gwiazd cz. 1 (pi?tek, 29 sierpnia, godz. 18.00) Mariusz Ros? Zi?kowski
  • Danielkowy Zlot Gwiazd cz. 2 (sobota, 30 sierpnia, godz. 18.00) Antoni Muracki i Jacek Fol?ga
  • Danielkowy Konkurs (sobota, 30 sierpnia, godz. 14.00) Jasiek Szewczak
  • Koncert Laureatw, rozdanie nagrd (niedziela, 31 sierpnia, godz. 12.00) Jacek Fol?ga

Dział: Aktualno?ci
piątek, 08 sierpnia 2014 08:34

III edycja Festiwalu Doliny Sanu

dolina sanu
Niezwykle mi?o nam poinformowa?, ?e III edycja Festiwalu DOLINY SANU b?dzie mia?a miejsce. Pomimo utrudnie? zwi?zanych z remontem hotelu, zdecydowali?my si? kontynuowa? prace zwi?zane z kolejna edycj? tego wydarzenia i mamy nadziej?, ?e mo?emy liczy? na Pa?stwa i wszystkich mi?o?nikw i fanw Doliny Sanu. Po ogromnym sukcesie ostatniej edycji kolejna po prostu nie mog?a si? nie odby?, cho? b?dzie ona nieco inna ze wzgl?du na wspomniane okoliczno?ci.
III edycja festiwalu odb?dzie si? 16 sierpnia 2014 roku w miejscowo?ci Muczne w gminie Lutowiska w Bieszczadach na terenie Siedliska CARPATHIA.
Wracamy wi?c do korzeni i ponownie proponujemy regionalno multimedialny maria? prezentuj?c fascynuj?ce filmy i diaporamy w oprawie doskona?ej muzyki i przyrody.
B?dziemy go?ci? doskona?ych muzykw i go?ci, a w warstwie multimedialnej pojawi? si? diaporamy nie tylko dotycz?ce przyrody bieszczadzkiej. Sta?e elementy z poprzednich lat konkursy, wystawa i kiermasz r?kodzie?a, literatury i wyrobw kulinarnych.

Ramowy program III edycji festiwalu DOLINY SANU -16 sierpnia 2014

Pocz?tek dnia festiwalowego - godzina 16:00
Przywitanie go?ci oraz zapowied? nadchodz?cych atrakcji

Godz. 16:00 17:00
Koncert Zespo?u BARNABA

Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami.

Godz. 17:00 17:30
Konkursy dla dzieci
Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami przy muzyce.

Godz. 17:30 18:30
Koncert zespo?u KLAUS TRZASKA BAND
Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami przy muzyce.

Godz. 18:30 18:45
Rozstrzygni?cie konkursw, wr?czenie nagrd
Godz. 18:45 19:15
DOLINA SANU prezentacja
Obszar festiwalu - Rozpalenie ognisk

Godz. 19:15 20:30
Koncert gwiazdy wieczoru DOM O ZIELONYCH PROGACH

Godz. 20:30 21:30
CZ??? MULTIMEDIALNA: Pokaz Diaporam i filmw Andrzeja Bujalskiego, Mariusza N?dzy?skiego oraz Grzegorza Le?niewskiego w multimedialnej oprawie z go?cinnym udzia?em MARIUSZA MATERY i jego zespo?u.
PIERWSZY POKAZ DIAPORAM Z R?NYCH STRON ?WIATA!

Godz. 22:00
Zako?czenie festiwalu.

Dział: Aktualno?ci