W dniach 26-28 listopada 2015 roku na Politechnik? Wroc?awsk? zawita coroczne ?wi?to gr, 11. Wroc?awski Przegl?d Piosenki Studenckiej "W grach jest wszystko co kocham". Jest to impreza promuj?ca szeroko poj?t? kultur? turystyczn?, obejmuj?c? muzyk?, fotografi?, film, poezj? i prelekcje podr?nicze.

 

Czwartek 26 XI organizowany jest wraz ze Studenckim Klubem Turystycznym PWr. Publiczno?? czekaj? szalone slajdowiska i projekcje, a nawet grski kabaret. Zwie?czeniem dnia b?dzie spotkanie ze s?ynnym himalaist?, Piotrem Pustelnikiem.

 

Pi?tek 27.XI up?ynie pod znakiem muzyki ?wiata. Rozpocznie si? przes?uchaniami Konkursu Wykonawcw, podczas ktrego m?ode zespo?y powalcz? o nagrody pieni??ne oraz o sobotni recital, zako?czy si? za? koncertem gwiazdy wieczoru - ukrai?skiej AtmAsfery.

 

Sobota 28.XI to najwa?niejszy dzie? Przegl?du, obejmie zarwno kolejn? porcj? przes?ucha? konkursowych, jak i wyst?p laureatw oraz g?wny koncert projektu "W grach jest wszystko co kocham". Na scenie wyst?pi? IGI Band, Dom o Zielonych Progach, Mysza Michalska, Bart Adamczak i Czarek Rogalski jako Ex Na Bani, Siudma Gra oraz Piotr K?dziora.

 

Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszy? b?d? profesjonalne warsztaty - fotograficzne z Marcinem Jagielliczem i Paw?em Uchorczakiem, wokalne z Adamem Rymarzem oraz biegw grskich z Piotrem Hercogiem.

 

Wi?cej informacji znajduje si? na stronie http://przeglad.wgorach.art.pl/2015

 

Dział: Aktualno?ci