Dla wielu z Was gry s? ca?ym ?yciem. Chcecie z nimi obcowa?, wraca? do nich, a nader wszystko - dzieli? si? nimi z innymi lud?mi. Nasz? misj? za? jest krzewienie grskiej kultury i zach?canie do pieszych w?drwek po szlakach. Niedawno postanowili?my stworzy? projekt, ktry ??czy zarwno Wasze, jak i nasze grskie marzenia :-). Zaciekawieni? Zobaczcie, co dla Was przygotowali?my!

 

Dzia?aj?c od kilku lat na Facebooku i w polskim internecie zauwa?yli?my, ?e bardzo trudno zaistnie? jako autor blogu lub fotograf podr?niczy. Obfito?? stron po?wi?conych turystyce jest przeogromna, trudno wi?c konkurowa? z witrynami ju? obecnymi w sieci. Kilka miesi?cy temu rozpocz?li?my wi?c budow? portalu Gry i Ludzie, ktrego nazwa wywodzi si? od tytu?u znanej piosenki do s?w wiersza Jerzego Harasymowicza. Ju? od jakiego? czasu ka?dy mo?e za?o?y? w nim konto i pisa? w?asne artyku?y.

 

Dlaczego warto pisa?? Najlepsze przes?ane przez Was tre?ci publikujemy na naszym facebookowym profilu. Posiada on w obecnej chwili 200 tysi?cy fanw i zasi?g 1-2 mln u?ytkownikw tygodniowo. Tak pot??ne liczby przek?adaj? si? bezpo?rednio na sukces Waszej twrczo?ci. Najlepsze teksty, galerie zdj?? i filmy osi?gn??y jak dot?d pu?ap 30 tys. wy?wietle?, nie musimy chyba zach?ca? bardziej :-). Z otwartymi ramionami zapraszamy przy tym blogerw, ktrzy maj? mo?liwo?? bezp?atnego zareklamowania swojego blogu przy ka?dym napisanym przez siebie artykule (akceptujemy przy tym reprinty ju? istniej?cych postw).

 

Dlaczego warto czyta?? Je?li nie macie ochoty na tworzenie tekstw, zosta?cie naszymi czytelnikami! Otrzymacie selekcj? najlepszych artyku?w o grach, zebran? w jednym miejscu. Nie musicie co chwil? do nas zagl?da?, mo?ecie wykorzysta? RSS albo Feedly do ?ledzenia nowych tre?ci.

 

Zapraszamy! :-)

http://goryiludzie.pl

 

 

 

 

Dział: Aktualno?ci