Folksite

Dzi? prezentujemy Wam nagranie z koncertu w Nowym S?czu, ktry odby? si? w pa?dzierniku 2010. Jest to przyk?ad naszych instrumentalnych podr?y w krain? folku. Ka?dy, kto zna nasz? twrczo??, od razu zorientuje si?, ?e nie jest to reprezentatywny fragment tego, co tworzymy. W dalszym ci?gu nasz? przewodni? tematyk? jest piosenka turystyczna i poezja ?piewana. Niemniej z ochot? zapraszamy Was do wys?uchania tej kompozycji. Powsta?a ona przy udziale zespo?u i - niezast?pionej wsp?pracy Artura Czerwi?skiego, odpowiedzialnego za nag?o?nienie. Zdj?cia pochodz? z innego jesiennego koncertu, ktry zagrali?my we Wroc?awiu (na Wroc?awskim Przegl?dzie Kultury Studenckiej). Ich autorami s? ?ukasz Pompa i Jerzy Dziedziczak (isak.pl). Monta?u podj??a si? WFM :-)

Czytany 3325 razy

1 komentarz

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.