podrozewgorka

Fotorelacja z YAPA 2012

Mi?o?nicy piosenki turystycznej doskonale wiedz?, ?e na prze?omie zimy i wiosny warto na chwil? odwrci? wzrok od gr i spojrze? w stron? nizinnej ?odzi. W ch?odny, marcowy weekend po raz 37. przywitali?my tu festiwal studencki YAPA 2012. Aleja Politechniki w mgnieniu oka zape?ni?a si? setkami ludzi, spragnionych muzyki i zabawy w gronie ulubionych zespo?w.

yapa1

Ju? w pi?tek na yapowej sali zagrzmia? pierwszy, powitalny kankan. Tradycyjnie inauguracyjny koncert nale?a? do Jurka Bo?yka, ?dzkiego pianisty jazzowego, nieustannie zadziwiaj?cego publiczno?? m?odo?ci? swojego ducha. Zagrane z werw? Studenckie lato doczeka?o si? gromkich oklaskw. Rozgrzana atmosfera chwil? potem uton??a w oparach g??bokiej poezji, serwowanych przez zesp? 4 razy w roku. Opary te rozwia?y si? nieco w zderzeniu z dynamicznymi aran?acjami Gwiazd z Zagranicy, laureatw nagrody publiczno?ci zesz?orocznego Wroc?awskiego Przegl?du Kultury Studenckiej.

CZYTAJ DALEJ...

yapa2

Lublinianie swoim wyst?pem wywo?ali wielkie brawa, podobny entuzjazm wzbudzi? koncert Tomka Lewandowskiego, autora piosenki Jaka jeste?. Gdy ucich?y ostatnie okrzyki o kartce z kalendarza zagubionej mi?dzy szufladami, na scen? wkroczy?a grupa Nad porami roku ze Szczecina. Jej wyst?p najwyra?niej zaczarowa? publiczno?? i jurorw festiwalu, bowiem dwa dni p?niej okaza?a si? zwyci?zc? yapowego konkursu w dwch najwa?niejszych kategoriach! Powoli zbli?a? si? koniec pierwszego z festiwalowych wieczorw, na deser swoje kompozycje zaprezentowali Basia Beuth i S?odki Ca?us od Buby, pozostawiaj?c w g?owach mnstwo muzycznych wspomnie? i lirycznych refrenw.

yapa3

Krzysztof Jurkiewicz zako?czy? pi?tkowy koncert, ku uciesze najwytrwalszych widzw, niespodziewanym coverem piosenki Dobranoc zespo?u Caraboo. Gdy sala koncertowa ju? opustosza?a, w ca?ym kampusie Politechniki rozbrzmia?y gitary i ?piewy. G?wna cz??? festiwalu mia?a si? jednak dopiero zacz??!

W sobot? o 12:00 kolejni wykonawcy przyst?pili do zmaga? w konkursie. Tradycyjnie ?wietne koncerty zagra?y grupy Caraboo i Jednym S?owem. Publiczno?? gromadzi?a si? coraz liczniej, zbli?a? si? bowiem wyst?p Domu o Zielonych Progach. Wierni fani zespo?u szczelnie zape?nili najsmakowitsze ?awki, jednak ju? podczas pierwszych piosenek powstali, aby wsplnie za?piewa? znane od lat refreny. Marcin Skaba ze skrzypka na dachu sta? si? skrzypkiem na masce yapowego Malucha, Wojtek Szyma?ski za? wraz z Peltonem zaprezentowali k?sek nowego repertuaru Domu.

yapa4

Po kilkugodzinnej przerwie rozpocz?? si? sobotni, wieczorny koncert gwiazd. Jako pierwsi wyst?pili Janusz Str?kowski i Adam Dr?g, po nich scen? zawojowa? zesp? Plateau, graj?cy covery piosenek Marka Grechuty. Znajomo brzmi?ce wersy krakowskiego barda przyci?gn??y prawdziwe t?umy s?uchaczy, na sali zupe?nie zabrak?o wolnych miejsc. Entuzjazm widowni osi?gn?? nieprawdopodobne rozmiary, da? o sobie zna? rwnie? na koncertach grup Bez Jacka i Cisza jak Ta. Pomimo p?nej pory, Yapowicze wytrwali a? do samego ko?ca sobotniego maratonu. Interesuj?cy jego fina? zapewni? przede wszystkim Leonard Luther, ktry przedstawi? zarwno najnowszy, jak i dawniejszy repertuar swoich piosenek. Publiczno?? nie chcia?a wypu?ci? go ze sceny, wkrtce ust?pi? jednak miejsce laureatkom zesz?orocznej YAPY Siostrom K?pisty.

yapa5

?agodne d?wi?ki wibrafonu i wiolonczeli stanowi?y ciekawy przerywnik w wieczornym szale?stwie, ktrego zwie?czeniem okaza? si? koncert zespo?u Ku?ka Brothers. Przed czwart? nad ranem, niemal w porze czarnego bluesa, d?wi?ki festiwalu ucich?y, cho? ich echa jeszcze przez par? godzin brzmia?y dono?nie w pobliskim studenckim klubie.

Ostatni, niedzielny dzie? zgromadzi? ju? o wiele skromniejsz? publiczno??, cho? nieobecni maj? czego ?a?owa? :-). Na scenie pojawi?y si? bowiem grupy Chwila Nieuwagi i Egon Alter, po nich mieli?my okazj? wys?ucha? laureatw konkursu wykonawcw. I miejsce i nagrod? publiczno?ci zdoby? zesp? Nad porami roku, II miejsce zesp? Pod Wiatr, III miejsce za? ex aequo 4 Razy w Roku i Lataj?cy dywan. Na po?egnanie wyst?pili muzycy grupy Nijak.

yapa6

Wkrtce dooko?a rozbrzmia? ostatni kankan, a po nim... straszna pustka! Nie wiem, jak do tego dosz?o, ale ju? kilka minut po zako?czeniu YAPY zacz??o mi jej brakowa?. Licz? wi?c dni i tygodnie do przysz?orocznej edycji, a w mi?dzyczasie zach?cam do odwiedzenia innych studenckich festiwali, na pewno nie b?dziecie si? nudzi?!

Tekst i zdj?cia: Grzegorz Pietrzak

Ju? w pi?tek na yapowej sali zagrzmia? pierwszy, powitalny kankan. Tradycyjnie inauguracyjny koncert nale?a? do Jurka Bo?yka, ?dzkiego pianisty jazzowego, nieustannie zadziwiaj?cego publiczno?? m?odo?ci? swojego ducha. Zagrane z werw? Studenckie lato doczeka?o si? gromkich oklaskw. Rozgrzana atmosfera chwil? potem uton??a w oparach g??bokiej poezji, serwowanych przez zesp? 4 razy w roku. Opary te rozwia?y si? nieco w zderzeniu z dynamicznymi aran?acjami Gwiazd z Zagranicy, laureatw nagrody publiczno?ci zesz?orocznego Wroc?awskiego Przegl?du Kultury Studenckiej.

Czytany 19016 razy

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.