Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

czwartek, 16 stycznia 2014 10:02

?wiat bez t?a Na BANI

 

Tekst tej piosenki powsta? w pustej chatce na Pietraszonce w Beskidzie ?l?skim, z ?adn? dat? dzienn? 05.05.05. Oczywi?cie, nie tylko w tym miejscu zdarzy?o si? uwi?zi? nas pogodzie - st?d w klipie zdj?cia tak?e z naszych ulubionych beskidzkich chatek na Niemcowej, Skalance, czy w Polanach Surowicznych, ale tak?e z karpy?nej przewa?nie aur? Ukrainy oraz - jak si? okazuje - rwnie kapry?nego Kraju Baskw. Fotografie Anny Goc, Roberta Marcinkowskiego, Grze?ka ?mia?owskiego i moje. Tytu?owy utwr z p?yty "?wiat bez t?a" grupy Na Bani, s?owa: Tom Borkowski, muzyka: Magda Snarska i Bart Adamczak.

sobota, 11 stycznia 2014 11:12

Podsumowanie Wroc?awskiego Przegl?du

wpps2014

10. jubileuszowy Wroc?awski Przegl?d "W grach..." ju? jesieni?! Tymczasem zapraszamy Was do ma?ego podsumowania tego, co mogli?my zobaczy? i pos?ucha? przez ostatni? dekad?. (Czytaj wi?cej...)

czwartek, 09 stycznia 2014 13:36

Nowe koszulki !!!

mis33
Najnowszy wzr koszulek z kolekcji KOSZULEK Z WZORCOWNI sklepwgorach.pl wyj?tkowo trafia w nasze noworoczne samopoczucie.Te i inne nowe wzroy koszulek znajdziecie we wzorcowni.
Koszulki dost?pne w wersji m?skiej, damskiej i dzieci?cej w r?nych kolorach. Zajrzyjcie: http://sklepwgorach.pl/pl/484-koszulki-z-wzorcown


czwartek, 12 grudnia 2013 14:41

Koncert w warszawskiej Stodole, 8 grudnia 2013

Marlena, Mariusz Woch (Gry z Dzieckiem):

Gocanna:

wtorek, 10 grudnia 2013 14:16

Pora na polar!

0804715Pora na polar! Has?o dzisiejszego poranka gdy mrz namalowa? na oknie pi?kne wzorki, szkoda ?e malowa? te? na szybie samochodu skroba? nie lubimy!

Polar jest chyba jednym z bardziej wytrwa?ych towarzyszy podr?y, a ostatnio i ?ycia codziennego.W 1979 roku ten rodzaj materia?w zosta? wynaleziony i opatentowany jako Polartec przez firm? Malden Mills. Naukowcy z tej firmy zaobserwowali, ?e futro nied?wiedzie sk?ada si? z wielu cieniutkich rureczek, co zapewnia izolacj? termiczn?, ale praktycznie ca?kiem zapobiega absorpcji wody (mniej ni? 1% masy tkaniny). Odtworzyli ten uk?ad wykorzystuj?c materia? poliestrowy tak dok?adnie ten z ktrego wykonuje si? plastikowe butelki! Zreszt? w tej chwili, pod??aj?c za ekologicznymi trendami, polary wykonuje si? rwnie? z butelek z odzysku. Od nazwy Polartec pochodzi okre?lenie "polar" .

Co je charakteryzuje - wysoka izolacja cieplna, hydrofobowo??, a tak?e oddychalno??. Co wa?ne polary zachowuj? swoje w?a?ciwo?ci, nawet wtedy, gdy si? zamocz?, w przeciwie?stwie do np. we?ny.


Partnerzy: