Co nowego?


XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach dnia 14 czerwca 2014, 13.08
w kategorii Blog Tomka Jarmu?ewskiego
XX TAM Bacwka na Maciejowej w Gorcach
Przed nami czterodniowy weekend (19-22.06), a wraz z nim okazja na spotkanie z muzyk? w grach. XX TAM Turystyczna Awangarda Muzyczna
w kategorii Blog Edwarda Stachury
Stachuriada w Grochowicach (2013) - fotorelacja
Poni?ej krtka fotorelacja z grochowickiej Stachuriady. Co wyr?nia to wydarzenie od wielu innych letnich festiwali poetyckich w kraju? - je
w kategorii Blog Domu o Zielonych Progach
KONCERTY  Dom o Zielonych Progach - kwiecie? 2013
Zapraszamy serdecznie na nasze kwietniowe koncerty: ?rem -18.04; Trou? -19.04; Legionowo -21.04; Warszawa -21.04. Wi?cej szczeg?w na naszej
GRY MOJE... dnia 26 marca 2013, 18.20
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
GRY MOJE...
Gry moje.   Gry moje w majestacie swego prawa trwaj?. Po kamiennych schodach z wolna w niebo si? wspinaj?   Gry drg wy
SZCZ??LIWEGO POWROTU dnia 03 marca 2013, 13.25
w kategorii Blog Wies?awy Kwinto-Koczan
SZCZ??LIWEGO POWROTU
Szcz??liwego powrotu do s?w zapomnianych, ulecia?ych dmuchawcem nad krajobrazy przejrza?e   Szcz??liwego powrotu do domu z podk

Najnowsze komentarze

Archiwum aktualno?ci

danielka
Ju? tylko kilkana?cie dni dzieli nas od reaktywowanego Festiwalu Piosenki w Danielce. Oprcz g?wnych koncertw zaproszonych gwiazd jest te? miejsce i czas dla m?odych artystw. Orgnizatorzy zaplanowali boiwem cz??? konkursow?. Szczeg?y na plkacie oraz stronie imprezy!

http://festiwal.danielka.com.pl/

 

wtorek, 13 sierpnia 2013 11:22

Ola Dzik - spotkanie na ?nie?niku!

oladzik
Serdecznie zapraszamy ju? dzi? i polecamy spotkanie, prelekcj? z Ol? Dzik w Schronisku na ?nie?niku 19.10.2013! Start o godzinie 19:00

Alpinistka, himlaistka to autorka wielu sukcesw wspinaczkowych, m. in. wej?cia na pi?? siedmiotysi?cznikw by?ego Zwi?zku Radzieckiego, ktre skompletowa?a jako pierwsza Polka, uzyskuj?c tytu? ?nie?nej Pantery. W 2010 r. jako pierwsza kobieta uko?czy?a zawody Elbrus Race na najd?u?szej trasie Extreme, ustanawiaj?c zarazem kobiecy rekord w biegu na szczyt Elbrusa 5h 04min. 2011, 22 VII - Gasherbrum II. Zesp?: Aleksandra Dzik, Maria Khytrykova Spotkanie odb?dzie si? 19 pa?dziernika godz 19 w Schronisku na ?niezniku. Mozliwo?? rozbicia namiotu. ju? mo?na rezerwowa? noclegi pod numerem tel 748135130. kom 501631134. Polecem dobrze zaopatrzony bufet oraz domow? atmosfer? i domowe jedzenie

zdj?cie (?rd?o) pochodzi ze strony Oli Dzik

wtorek, 13 sierpnia 2013 10:59

Dom o Zielonych Progach - nowa piosenka

Zapraszamy do pos?uchania nowej piosenki do tekstu poety Kazimierza W?grzyna - Domu o Zielonych Progach. Piosenka znalaza?a si? na najnowszej sk?adance W grach jest wszystko co kocham cz. IX. Opracowanie filmowe - zdj?cia, monta? na kanale YouTubie przygotwa? Pawe? Kijak z portalu E-Besidy.P?yta jest ju? dos?pna na koncertach oraz w grach. Mo?na te? j? zamwi? za po?rednictwem internetu, wchodz?c nastron? www.sklepwgorach.pl

Pos?uchajcie!

 

ix ps banner
Kolejna p?yta z serii W grach jest wszystko co kocham - CD cz. IX przed Wami - ju? w sierpniu spotkacie j? w grach i na koncertach...a niecerpliwych zapraszamy do Sklepwgorach.pl, gdzie odbywa si? - PRZEDSPRZEDA?! (do ko?ca lipca obowi?zuje obnizona cena!) Zamwienia b?d? realizowane od 01.08. CD W grach cz??? IX. Tym razem W Grach nasta? czas poetw - taki w?a?nie podtutu? ma IX kr??ek W grach jest wszystko co kocham. Spotkali si? tu poeci starego i m?odego pokolenia, poeci ?ycia oraz poeci szlaku, ci uznani i ci ca?kiem m?odzi, a wszystko to ubrane w porywaj?ce nuty. Przekonjcie si? sami.


Na p?ycie

1. Poeci ( i tak poeci) - Dom o Zielonych Progach
2. Nie mo?esz - Dom o Zielonych Progach
3. Modlitwa - Dom o Zielonych Progach
4. Le? mj Aniele - Piotr K?dziora
5. W niebie  mojego ojca - Piotr K?dziora
6. Pasterka  - Adsu
7. Wiatr z pomara?czy - Adsu
8. Tam na rzece - Chwila Nieuwagi
9. Tych par? nut - Pod Wiatr
10. Poci?g do Gr - Pod Wiatr
11. Do Wetliny - Pod Wiatr
12. Pierwiosnkw 2A - ?eby nie piek?o
13. Pa?dziernikiem malowane - ?eby nie piek?o
14. Przegibek - Na Bani
15. Wz z widokiem na Bieszczady - Na Bani

dolinasanu wers2
FESTIWAL DOLINY SANU
, odb?dzie si? w tym roku 17 sierpnia 2013 roku w mi
ejscowo?ci Muczne w gminie Lutowiska w Bieszczadach. Wst?p na imprez? nie jest biletowany!


Ramowy program

Godz. 16:00 16:40
SCENA G?WNA
Wyst?py zespo?u regionalnego WILCZE ECHA oraz zaproszonych go?ci.

Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami.
Godz. 16:40 17:00
SCENA G?WNA

Konkursy dla dzieci zwi?zane z tematyk? festiwalu
Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami.
Godz. 17:00 18:00
SCENA G?WNA
Koncert KLAUS TRZASKA BAND
Obszar festiwalu
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami przy muzyce.
Godz. 18:00 18:30
SCENA G?WNA
Muzyka i przyroda
Obszar festiwalu
Rozpalenie ognisk.
Godz. 18:30 19:00
Przerwa techniczna
Degustacja lokalnych smako?ykw, spotkania z lokalnymi artystami i twrcami, przyrodnikami i le?nikami przy muzyce.
Godz. 19:00 19:40
SCENA G?WNA
Wr?czenia nagrd konkursu dla dzieci
Godz. 19:40 20:00

SCENA G?WNA
Pokaz materia?w multimedialnych i filmw Mariusza N?dzy?skiego i Andrzeja Bujalskiego
Godz. 20:00 21:00
SCENA G?WNA

GWIAZDA WIECZORU Koncert zespo?u DOM O ZIELONYCH PROGACH
Godz. 21:00 21:30
SCENA G?WNA
PARK GWIEZDNEGO NIEBA Bieszczady
Prezentacja Multimedialna PAVOL DURIS PGN Bieszczady
Godz. 21:00 21:30
SCENA G?WNA
Pokaz specjalny multimedialnej diaporamy tematycznej Grzegorza Le?niewskiego z towarzyszeniem muzyki na ?ywo w wykonaniu zespo?u Alegrija.
Godz. 22:00
Zako?czenie festiwalu.

Po zako?czeniu festiwalu odb?d? si? POKAZY OBSERWACJI NIEBA!!


INFORMACJE DODATKOWE:
DOLINA SANU to portal mikroregionalny, ktrego celem jest przybli?enie jednego z najatrakcyjniejszych turystycznie i przyrodniczo obszarw polskich Bieszczadw.
W tym regionie Bieszczady zosta?y ukszta?towane silnie przez przyrod? i histori?. Dramatyczna przesz?o?? i burzliwe dzieje zadecydowa?y o dzisiejszych walorach tych terenw dla mi?o?nikw wszelakiej turystyki - pieszej, przyrodniczej, konnej, rowerowej, a nawet astronomicznej ale tak?e okolica ta bogata jest w wiele miejsc gdzie mo?na znale?? doskona?e warunki wypoczynku, doskona?? kuchni? i ciekaw? form? sp?dzania czasu z dala od cywilizacji.
Portal b?dzie zajmowa? si? zarwno histori?, wydarzeniami kulturalnymi i spo?ecznymi, prezentowa? lokaln? kultur? i ?ycie spo?eczno?ci, prezentowa? ofert? turystyczn?, ale nie tylko w zakresie noclegw i kulinariw, ale tak?e sztuki ludowej, propozycji sp?dzania czasu w unikalnych na skal? ?wiatow? warunkach przyrodniczych.


Partnerzy: