Jesteś tutaj:Poezja»Kazimierz W?grzyn
środa, 15 września 2010 20:48

Kazimierz W?grzyn

Napisał 
Jeden z naszych ulubionych poetw, do ktrego twrczo?ci ci?gle si?gamy przy nagrywaniu kolejnych p?yt. Jego odkrycie zreszt? nast?pi?o przed wielu laty zupe?nie przypadkowo - kolega Wojtka - Mariusz Szatkowski - zakupi? w Beskidzie ?l?skim niewielki tomik poezji zatytu?owany Dom na prze??czy. By? to ciekawy zbir wierszy o grach, okraszony dodatkowo pi?knymi rysunkami. Ale ?eby nie by?o za prosto, do Wojtka trafi? dopiero przez kolejn? osob? - jego dobr? kole?ank? - Bo?enk? Skrk? - ktra tak?e nim zachwycona zrobi?a Wojtkowi niespodziank? ofiarowuj?c mu kopi? tomiku oprawion? w pi?kn? tward? ok?adk?. Gdy Wojtek go zobaczy? to. si? zacz??o. Muzyka spod r?ki do tekstw sama zacz??a p?yn??. A dom na prze??czy sta? coraz bardziej muzyk? malowany. Zesp? Dom o Zielonych Progach by? wtedy jeszcze - jak to si? mwi - w powijakach. A Wojtek, ktry by? jego za?o?ycielem i liderem, zafascynowany poezj? Mistrza Kazimierza, zaproponowa?, aby przyj?? nazw? zespo?u od jednego z wierszy zatytu?owanego tak jak obecna nazwa zespo?u. Na pierwszej autorskiej p?ycie naszej grupy znalaz?y si? Az trzy wiersze Kazimierza W?grzyna - Chcia?bym tu, Moja Ziemia oraz Dom o zielonych Progach. Po pewnym czasie na kolejnych produkcjach, w ktrych bra? udzia? zesp?, do??czy?y do poprzednich piosenek: Zmartwychstanie i Gry mi ?wiec?...

A sam Mistrz Kazimierz mieszka nadal i tworzy na swojej przystani - Prze??czy Kubalonka ko?o Istebnej,gdzie jak pisze "gra si? grze k?ania przyjaznym spojrzeniem." i mo?na w?o?y? "ch?odn? koszul? beskidzkiego lasu..."

Tak wi?c, gdy tylko b?dziecie przeje?d?ali przez prze??cz, polecamy Wam odwiedzi? poet? w jego "sza?asie", na pewno nie posk?pi Wam i poezji, i dobrego s?owa.

Tekst zaczerpni?ty ze strony domowej zespo?u Dom o Zielonych Progach http://dom.art.pl
Czytany 21182 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 03 lutego 2011 15:45

1 komentarz

  • Link do komentarza Paulina Grzanek (12l) poniedziałek, 25 kwietnia 2011 18:53 napisane przez Paulina Grzanek (12l)

    Spotka?am tego poet? 3 lata temu w Kubalonce. Do tamtej pory nie widzia?am (cho? to mo?e si? wydawa? dziwne) ?adnego poety... Chcia?am mu wys?a? moje wiersze ,,do oceny'', ale nie znalaz?am adresu...
    Pozdrawiam!

    Raportuj

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.