EMAIL Drukuj

Koncert W górach jest wszystko co kocham...
Kiedy:
08.12.2013, 18.00 godz.
Gdzie:
Klub Stodo?a - Warszawa

DOZPsesja mDom o Zielonych Progach to zespó? dobrze ju? znany uczestnikom koncertów W górach w KRAKOWIE. Piosenki tej grupy nale?? dzi? ju? do kanonu piosenek najcz??ciej ?piewanych na górskich szlakach. „Dom o Zielonych Progach" niektórzy wymieniaj? dzi? jednym tchem z nazwami takich klasyków piosenki zwanej poetyck? lub turystyczn? jak „Wolna Grupa Bukowina" czy „Stare Dobre Ma??e?stwo". I co? w tym chyba jest...  Historia zespo?u si?ga roku 2002, kiedy to wkrótce po powstaniu, na YAPIE, zespó? zdoby? potrójne laury: pierwsze miejsce w konkursie, nagrod? SKPB ?ód? oraz nagrod? publiczno?ci. Od tej pory „Dom" przeszed? d?ug? drog?. Zmieni?o si? brzmienie, sk?ad instrumentalny i wokalny zespo?u. Dzi? jest to grupa dojrza?ych muzyków, maj?cych na koncie setki koncertów, udzia? w licznych festiwalach i przegl?dach. Zespó? wyda? trzy autorskie p?yty, swoje piosenki nagrywa? te? na ka?dym z o?miu ju? wydanych kr??ków z serii „W górach jest wszystko, co kocham..." Jedno si? nie zmieni?o: wci??, jak przed kilkunastu laty, chodz? po górach, wci?? mo?na ich spotka? na minikoncertach w schroniskach i bacówkach lub gdzie? przy ognisku. Mi?o?? do gór s?ycha? w ka?dej ich piosence. I cho? ka?de z nich ma ju? swój w?asny dom, wci?? buduj? równie? ten wspólny - o zielonych progach. W lipcu tego ukaza?a si? najnowsza p?yta zespo?u pt.: ?ÓDKI MARZE?, zawiera 11 zró?nicowanych kompozycji, tworz?cych spójn? muzyczn? ca?o??. Na krakowskim koncercie zespó? zaprezentuje piosenki zarówno znane ju? s?uchaczom jak i nowe, zupe?nie nieznane!

Strona zespo?u: www.dom.art.pl

chwila nieuwagi (400 x 400)CHWILA NIEUWAGI– tworzy j? obecnie sze?cioro muzyków: duet gitarowo-wokalny Martyna i Andrzej Czechowie, Piotr Kotas – piano, Marek Sochacki – perkusja, Rafa? Kierpiec – kontrabas, Bart?omiej Plewka – perkusjonalia.

Jak sami pisz? o sobie, ich muzyczne twory mieszcz? si? w szerokim poj?ciu "poezja ?piewana". ?piewaj? teksty poetów oraz w?asne, wzbogacaj?c je o nietuzinkow? stron? muzyczn?. Ich utwory "ocieraj? si? o jazz, blues, a tak?e muzyk? folkow? (w tym o folklor ?l?ski w bardzo ciekawym, nowoczesnym wydaniu). Wcielaj?c poezj? w d?wi?ki, porywaj? do ?piewu oraz ta?ca, cho? czasem lepiej po prostu ws?ucha? si? w charakterystyczny, mocny i zadziorny g?os wokalistki skompilowany z fachowym gitarowym, i nie tylko, brzmieniem. Mo?emy wtedy przenie?? si? w zak?tki rodem z beskidzkiej sielanki.

Chwila Nieuwagi jest laureatem najbardziej presti?owych festiwali piosenki, m.in.

  • Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie 2012 (II miejsce)
  • Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Wojtka Belona w Busku-Zdrój 2010 (Grand Prix),
  • Poetyckiej Doliny w Warszawie 2010 (II miejsce),
  • Nowej Tradycji - Festiwalu Folkowego Polskiego Radia 2011 (fina?),
  • Wroc?awskiego Przegl?du Piosenki Studenckiej 2010 (I miejsce),
  • Muzycznej Zohyliny w Bukowinie Tatrza?skiej 2010 (Grand Prix),
  • ?ódzkiej YAPY 2010 (I miejsce)

W maju 2011r. ukaza?a si? debiutancka autorska p?yta zespo?u Chwila Nieuwagi zatytu?owana: „Niepoprawna Muzyka", wydana przez Krain? ?agodno?ci, a dystrybuowana przez  EMI Music Poland.  Utwory zespo?u zago?ci?y te? na kilku presti?owych sk?adankach: Grupa wyst?puje  w za?o?ycielskim duecie gitarowo-wokalnym, w trio,  kwartecie lub w pe?nym sk?adzie (kwintet lub sekstet). Wi?cej informacji o zespole znajduj? si? na stronie: www.chwilanieuwagi.pl

kedzioraPiotr K?dziora– utalentowany bard, poeta, wokalista o niesamowitej charyzmie, pochodz?cy ze Starachowic. Do projektowych koncertów do??czy? w ubieg?ym roku, zdobywaj?c na pocz?tku szturmem kilka pierwszych miejsc podczas festiwali w ca?ym kraju.

Strona wykonawcy: www.piotrkedziora.com

BILETY: Miejsca siedz?ce, nienumerowane: 35 pln w przedsprzeda?y do 24.11.2013, 40 pln od 24.11.2013. do kupienia w TicketClub Batorego (Warszawa ul. Batorego 10; kasa Klubu Stodo?a); Sprzeda? internetowa: www.stodola.plKlub Stodo?aMapa
Miejsce:
Klub Stodo?a
Ulica:
Batorego 10
Miasto:
Warszawa
Strona www:
http://www.stodola.pl/