Linki

Znajdziecie tutaj najzupe?niej subiektywny wybr linkw do innych miejsc w sieci dokonany przez gospodarzy strony. Znajdziecie adresy witryn, ktre warto odwiedzi?; mo?e znajdziecie na nich co? dla siebie. W ka?dym razie polecamy. Pomijamy w tym wyborze strony wsp?organizatorw projektu "W Grach...", do ktrych odno?niki znajduj? si? na podstronie o organizatorach i partnerach projektu. B?dziemy stara? si? na bie??co dodawa? i aktualizowa? ten zestaw, wi?c zagl?dajcie tutaj cz?sto.

 

Strony wykonawcw

Agnieszka Biniek nowa witryna internetowa naszej kole?anki z projektu "W grach..." :)

Apolinary POlek autorska strona POlka, ktrego by? mo?e niektrzy z Was kojarz? z przer?nych festiwali studenckich i ktry tak?e wyst?puje na koncertach W grach.... Du?? zalet? strony jest fakt, ?e cz?sto mo?na pos?ucha? tutaj jeszcze ciep?ych nagra? Apolinarego.

Cisza Jak Ta - Strona Ko?obrzeskiej Formacji Poezji ?piewanej.

Dom o Zielonych Progach jeszcze ciep?a witryna zespo?u utrzymana w konwencji najnowszej p?yty "Jam". Znale?? tam mo?na wszelkie informacje odno?nie Domu o Zielonych Progach, charakterystyk? ka?dego z jego cz?onkw, histori?, inspiracje muzyczno-poetyczne, wycinki z gazet, zbir zdj??... Czyli wszystko, czego dusza zapragnie :)

ENIGMA Toru?/ Celtic Tree strona Celtic Tree, nowego wcielenia zespo?u Enigma, dobrze znanego z niegdysiejszych koncertw z cyklu "W grach jest wszystko co kocham...".

Browar ?ywiec strona zespo?u od lat dobrze znanego w ?rodowisku piosenki turystycznej.

Tomek Jarmu?ewski strona autorska autora, kompozytora pogodnych piosenek z grami w tle.

Andrzej Koczewski   strona weterana sceny turystycznej, ktrego piosenki towarzysz? na szlaku coraz to nowym pokoleniom s?uchaczy.

Kr??ek strona zespo?u, ktry mo?na tak?e us?ysze? na koncertach W grach. Ballady jego lidera, Macieja S?u?a?y, to jedne z najpi?kniejszych ballad nurtu Krainy ?agodno?ci, warto si? z nimi zapozna?. Je?eli jeszcze tego nie zrobili?cie, na pewno nie po?a?ujecie.

Robert Marcinkowski strona autora piosenek goszcz?cych m.in. na p?ytach z serii "W grach...".

Grupa PELTON strona zespo?u za?o?onego przez Bartka Peltona Zalewskiego oraz Tomka Jarmu?ewskiego.

Siudma Gra grupa, ktrej przewodzi Zbyszek Siudmy Siudy .

SYLWEK SZWEDA i U Pana Boga Za Piecem najbardziej niespokojny duch artystyczny zwi?zany z ruchem "W grach jest wszystko co kocham".

Wolna Grupa Bukowina - oficjalna strona zespo?u, ktrego chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawia?. Na ich piosenkach wychowa? si? chyba ka?dy mi?o?nik w?drwki po grach z gitar? i piosenk?. Gospodarzem Bukowego Domu (bo tak? nazw? nosi ta strona) jest ?ZA. Znajdziecie tam mnstwo informacji, historii, piosenek. Dobrze jest cho? na chwil? tam zago?ci?.

WUKA (Wies?awa Kwinto -Koczan) - strona toru?skiej poetki, ktrej wiersze s? inspiracj? dla wielu wykonawcw.  jej wiersze zaadaptowali do piosenek m. in. Ma??e?stwo z Rozs?dku, Cisza jak Ta, Dom o Zielonych Progach, Siudma Gra...

Zgrmysyny warszawsko-?dzki zesp?, ktrego muzyk? mo?na us?ysze? w r?nych cz??ciach Polski, nie tylko w grach.

?eby Nie Piek?o strona internetowa tego m?odego zespo?u z ?odzi :)

 

Strony o tematyce poetycko-muzycznej

STREFA PIOSENKI serwis informacyjny, prowadzony przez "Dro?d?w?". Zawiera informacje o p?ytach z nurtu Krainy ?agodno?ci, a ponadto baz? festiwali piosenki turystycznej w Polsce oraz - co chyba najwa?niejsze aktualne informacje o r?nych koncertach z kr?gu Krainy ?agodno?ci (nazywanych przez gospodarzy strony piosenk? nieoboj?tn?) z ca?ego kraju.

Turystyczna Awantura Muzyczna nowa witryna " starej pie?ni turystycznej" prowadzona
przez starego Zgrmysyna T.J.

Schronisko w Radiu Luz blog internetowy dotycz?cy audycji radiowej o tematyce poezji ?piewanej emitowanej co tydzie? we wroc?awskim Radiu Luz :) Audycj? prowadzi Pawe? "Potas" Konieczny.

 

Klimatyczne miejsca na mapie

RUSINOWA klimatyczna strona o klimatycznym miejscu gdzie? w polskich grach. A? dziw bierze... Mo?e wi?c warto je odwiedzi?, nie tylko wirtualanie

SZA?ASOLOT strona po?wi?cona "najpi?kniejszemu miejscu na ziemi", jak twierdz? bywalcy Chatce pod Niemcow? w Beskidzie S?deckim. Stron? wykona? Krzysiek Gumulak, a znajdziecie na niej najnowsze informacje na temat tego, co dzieje si? w chatce, galerie zdj??, dzia? poezji, a tak?e chat, na ktrym mo?na na ?ywo porozmawia? z mi?o?nikami tego miejsca... oczywi?cie nie kiedy przebywaj? w chatce, bo brak tam elektryczno?ci (cho? jest telefon). Co wa?ne "na Niemcowej" powsta?a grupa Bez Zobowi?za?, gdy? tam si? poznali jej cz?onkowie i tam postanowili wsplnie gra? i ?piewa?.

Kaukazd nazwa mwi sama za siebie! Bogata witryna na temat tego zak?tka na skrawku Europy. Witryna jest miejscem godnym polecenia dla wszystkich tych, ktrzy planuj? wypraw? w to miejsce :)

 

Prywatne strony naszych znajomych, ktre chcemy poleci?

picasaweb.google.pl/RobertMarcinkowski500 strona Roberta Marcinkowskiego, na ktrej mo?na obejrze? zdj?cia z jego podr?y niecodziennych.

www.maciejradtke.pl autorska strona  ze zdj?ciami Macieja Radtke,  ktry w dwch, trzech s?owach potrafi  trafnie i z wyczuciem opisa? swoje fotografie. I zdj?cia i ich opisy robi? wra?enie na ka?dym go?ciu tej strony, przekonajcie si? sami, polecamy tak?e na  niej opowie?? o podr?y z PKP J, ciekawe czy macie podobne do?wiadczenia...

www.blog.kwark.pl - blog Kasi Nizinkiewicz, za?o?ycielki firmy KWARK, ktra pisze o swojej mi?o?ci do gr, projektowania, w?drowania. Kasia to bystry obserwator naszej rzeczywisto?ci - polecamy.

 

Strony audycji radiowych, ktre mo?na s?ucha? tak?e w internecie

W grach ca?kiem nowa audycja po?wi?cona grom prowadzona przez przewodnikw SKPB Warszawa Agnieszk? Siekierkowsk? i Radka Baranka jak sama nazwa wskazuje o grach i wszystko co z nimi zwi?zane mo?na tam tak?e us?ysze? jak wie?? niesie spor? porcj? muzyki ze szlakw... Zreszt? pos?uchajcie sami, wi?cej...

"Gry w ?odzi na fali 88,8 MHz", prowadzona przez SKPB ?d?, gospodarzem audycji jest m.in. Bartek Zgorzelski pomys?odawca ?piewanek Turystycznych w Muszynie. Co wtorek, od 19 do 20 na antenie Radia ?ak (?d?). Na ?ywo rwnie? w Internecie. Wi?cej...

MIKROKLIMAT jedna z lepiej merytorycznie przygotowanych audycji z kr?gu piosenki poetyckiej i studenckiej w Polsce. Niez?omnie prowadzi j? od kilku lat nasz kolega redaktor Jerzy Kru?el. Ogromna ilo?? wywaidw i kopalnia zapomnianych nagra?.

 

Strony Festiwali i Przegl?dw

przeglad.wgorach.art.pl jedyne spotkanie, na ktrym mo?ecie us?ysze? wykonawcw znanych Wam z koncertw "W grach..." w ca?ym kraju, ale nie tylko. Tak?e mo?liwo?? uczestniczenia w konkursie dla m?odych wykonawcw. Zapraszamy!

kropka.art.pl szybko i pr??nie rozwijaj?cy si? festiwal w G?ucho?azach, miasteczku po?o?onym przy czeskiej granicy w Grach Opawskich.

www.yapa.art.pl strona Yapy, ma przede wszystkim charakter bie??cej corocznej informacji o ka?dej edycji tego przegl?du piosenki turystycznej, mo?na tam znale?? tak?e archiwalia z kilku ostatnich, warto na ni? zagl?da? zw?aszcza przed sam? YAP?.

www.bazuna.art.pl strona pomorskiego festiwalu piosenki studenckiej, cho? sam festiwal troszk? podupad? ostatnio, to strona wr?y mu jednak szybki powrt do ?wietno?ci, czego z ca?ego serca ?yczymy organizatorom.

www.mojebieszczady.org strona nowej imprezy w Bieszczadach pod nazw? ROZSYPANIEC. Imprez? t? organizuje stowarzyszenie "Moje Bieszczady." W?rd organizatorw nie brakuje osb, ktre kiedy? wsp?tworzy?y Bieszczadzkei Anio?y. Jest to jednak, co trzeba podkre?li?, nowa impreza o nieco innym charakterze.

GIE?DA PIOSENKI TURYSTYCZNEJ w Szklarskiej Por?bie kultowa  impreza!

www.lykend.com.pl strona ?ykendu festiwalu i jednocze?nie  arto zajrze? na stron? ?ykendu, na pewno znajdziecie tam co? dla siebie. Odno?nie ?ykendowego festiwalu czas poka?e, czy trafi do panteonu studenckich imprez, czy te? ograniczy si? do wyst?pw klubowych :).

 

Inne strony, ktre polecamy

www.goryiludzie.pl - nasz portal grski, w ktrym ka?dy mo?e napisa? artyku? i zaistnie? po?rd du?ej, turystycznej spo?eczno?ci.

www.dalmafon.pl

www.e-horyzont.pl

www.ksiegarnia-podroznika.pl

www.kwark.pl

?