Wydawnictwa

Strona ta jest rodzajem swoistej dyskografii Projektu W grach jest wszystko co kocham... Tutaj chcieliby?my Wam zaprezentowa? zbir p?yt i ksi??ek w jaki? sposb zwi?zanych z koncertami W grach... S? to arty?ci b?d? zwi?zani i nieraz wyst?puj?cy na scenie "W grach...", b?d? po prostu tacy, ktrymi si? inspirujemy i nie s? nam oboj?tni.

Pierwotnym motywem za?o?enia tego dzia?u by?a kiedy? prezentacja albumw muzycznych wydanych w Wydawnictwie "W grach..." - ta lista si? ci?gle poszerza. I tak?e tutaj znalaz?a swoje odzwieciedlenie. Przeczytacie tutaj par? s?w o ka?dej p?ycie, ktra opu?ci?a "ta?my produkcyjne" Wydawnictwa W Grach, rwnie? te, ktrych nak?ad dawno ju? si? sko?czy?.