Idzie Idzi

s?. A.K.Torbus, muz. Grzegorz ?mia?owski

E D a7 C D e D a7 C D | x3 A C D H7
Mchem poros?y dzwony na cerkiewnej wie?y
Na ikonach rdza
Dok?d idziesz Idzi w tej zawiei
Co tam w r?ku masz?
C D H7
Od strumykw jab?ko
Od ja?owca p?aszcz
Od jarz?bin oczy
I ?ebraczy kij
I ?ebraczy kij
Skrzypi? wrota na ?a?cuchu wyj? psy
Czy podesz?y wilki
Czy przebieg?y sanie czy pop ?pi
Powiedz Idzi czy pop ?pi
Od po?onin wiatry
Przez jedlin? dm?
Na o?tarzu ?wiatku
Runi sw?d
Runi sw?d
Poczernia?y gonty z?otem przyprszone
U powa?y kurz
Dok?d idziesz Idzi tej niedzieli
Co znw w r?ku b?dziesz nis?
Od strumykw?.

e H7 C D e
C D A C D e
e H7 C D G
C D A C D C

a e
a e
C G
a H7
A C D e| x2
|
|
| x2
|
| x2

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.