Uwielbiam prze??cze

s?. Robert Marcinkowski, muz. Grzegorz ?mia?owski

wst?p: /D X1 X2 a7 G D/C G | x2

?agodnie wkl?s?e,
Dumnie wypuk?e
Dwukrzywiznowe
Bezbole?nie wszechstronne
Po?rd stokw oazy p?asko?ci
Nad krajobraz i nad podziw stabilne
Odloty moje osiod?ane!

przygrywka: /D C5 G/ D C5 G D

Gdy na szczytach zagra?a samotno??
Gdy dolinami p?yn? mroczne my?li
Gdy na stokach drogi ludzkich przemian
Wiod? przez porzucenie i wysi?ek
Uwielbiam prze??cze, uwielbiam prze??cze...
Gdy na szczytach zagra?a samotno??
Uwielbiam prze??cze
Gdy dolinami p?yn? mroczne my?li
Uwielbiam prze??cze
Gdy na stokach drogi ludzkich przemian
Uwielbiam prze??cze
Uwielbiam prze??cze, uwielbiam prze??cze...


D a7
G D /C5 G D/
D a7
G D
C5 D
C5 G
D C2 Ge G
h7 A
e G
h A C2 G
/e G D/C G D | x2
e G D
C5 G D
e G D
C5 G D
e G D
C5 G D
/e G D/C G D | x2

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.