Zima

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Grzegorz ?mia?owski

?wiat ca?y le?y schowany
We wn?trzu bia?ej ciep?ej r?kawicy
Pies na budzie w kryzie ze ?niegu przybrany
Na ga??zkach gawrony- kanonicy

A granatowe lasy s? osiod?ane
Polan jaskrawych blaskiem
Trzy ?wierki przed las na zwiady wys?ane
Chybocz? srebrnym kaskiem

A w mie?cie b?oto i b?oto
A ja za twymi zimo w?osami
T?skni? nocami
I w niedziel? dopiero wyje?d?am za miasto
Poci?giem rozp?dzon? gwiazd?
Aby ci? dotkn?? zimo
Popatrze? jak twj diadem ?wieci
I niech nasz poca?unek zimo
Gilem w lasy uleci
E   A2
H2  A2 E A2H2
A2
H2
C2   D E A2 E A2

cis7
A2  C2 D
E
cis7
A2  C2 D E A2 E A2

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.