Co?

s?. Robert Marcinkowski, muz. Grzegorz ?mia?owski

D C2 G5 C2 | x3 A G A

Bardzo o Czym? to tekst: s?w tych osi? jest Co?.
Gdy przeszyje ci? o? ? to jest w?a?nie to Co?!
To dopiero jest Co? ? gdy? nadziany jak go??,
Cho? niemi?o-osiernie o? uwiera ci? ? o? uwiera ci? ?

O? uwie-ra ci? ? uwiera ci? w Co?!
Co? nieco?, czy Co?, czy Cosie ze dwa?
Kto zna Cosie dwa ? ten i jedno Co? zna.
Co? nieco?, czy jak? Ci?gle Co? jest nie tak,
C o ? jest wolne jak ptak ?
Ci?gle Czego? mi
? Czego? mi brak.
Gdy zajarzy kto? Co? ? mo?e w??czy si? kto?
W pie?ni pr?d, chocia? pr?du w chacie nie widz? co??
Cho? wygl?dasz jak ?o? ? s?powi na z?o??
Tu utworu o? sko? ?
I na ?osia si?
? na ?osia si? wpro?!
Bardzo o Czym? to tekst, s?w tych osi? jest Co?.
Gdy przeszyje ci? o? ?
To jest w?a?nie to
? to jest w?a?nie to Co?!


D G C2 G
D C2 G D
D G C2 G
D C2 G C2
F6 C2 G D C2 G C2 | x3 A G A
| x3
| x3| x3

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.