Idzie grze?

s?. Julian Tuwim muz. Grzegorz ?mia?owski

Idzie Grze? poprzez wie?, / strz?p gitary niesie
a przez dziurk? nutki ciurkiem / sypi? si? za Grzesiem... / x3

Nutek mniej - nosi? l?ej / gdy gitara p?ka,
dodom wrci?, pud?o rzuci?, / ale gdzie piosenka? / x3

Wraca Grze? poprzez wie?, / zbiera pie?ni strz?pki, / cho?
mu trzeszczy gryf z?owieszczo - / Grze? wios?uje ci??ko. / x3


Idzie Grze? poprzez wie?, / strz?p gitary niesie,
a przez dziurk? nutki ciurkiem / sypi? si? za Grzesiem... / x3

F2: ** f a c g
C5: * c e g c g
G F2 C5 D / x4
G F2 C5 D G F2 C5 D Da Capo

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.