Karczma

s?. Boles?aw Le?mian muz. Grzegorz ?mia?owski

G5 C5 G5 C5 | x2
a7 h7 e7 A C D G

Mi?dzy niebem a piek?em w?rd s?ynnych bezdro?y
Ktre lotem starannie omija Duch Bo?y
Stoi karczma gdzie widma umar?ych opojw
?wi?c? triumf swych pijackich sza?w i znojw
Sk?piec co mr?c ostatnie po?kn? ametysty
Znajdzie tu za dwa grosze nocleg wiekuisty
I zbrodniarz co w b?ysk no?a zachowa? sw? wiar?
Zdo?a tutaj niejedn? naby? ofiar?
Lalalala?..
I nierz?dnica sennym wabi?ca pachnid?em
Brwi nabytym w tej karczmie barwi b??kitnia?em
By si? mizdrzy? do cieniw jakiego? t?u?ciocha
Co po ?mierci w tych barwach lubie?nie si? kocha
I s? w karczmie grajkowie st?oczeni w kapel?
Co dbaj? o pl?s cieniw i o ich wesele
A graj? im takiego szczekacza?brz?kacza
?e karczma z tancerzami w otch?a? si? zatacza
Lalala ?.
Jedna tylko ukryta zapiecek starucha
Ma? pi?ciorga wisielcw tej wrzawy nie s?ucha
I po?miertnie skulona ?ni sobie po cichu
Cuda w pierwszej mi?o?ci spe?nionej na strychuG D C5 e
F C D D*
e D C5 G5
a C D D DA
e C G h7
e C D D DA


a7 h7 e7 A C D G

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.