Piosenka wieczorem

s?. i muz. Robert Marcinkowski

D4 D97 D6 D5+ A74
Gdy nad dachami szukasz gwiazdy spadaj?cej ?
Krtsz? od Twojej drog? spada gwiazda ka?da.
Czy ?ycie swe wyszepczesz zanim wzejdzie s?o?ce?
W d?, po policzku, sunie spadaj?ca gwiazda...
D4 D97 D6 D5+ A74
Gdy nad dachami szukasz w s?o?cu z?otej ciszy ?
Milczenie z?otem staje si? niepostrze?enie.
Cho? sam? prawd? milczysz ? w dole Ci? nie s?ysz?.
Samotne z?oto bywa ci??kie jak milczenie...
Na zachmurzonym niebie, jak w spojrzeniu dr??cym,
Male?ka gwiazda b?yszczy, niczym pi?tno prawdy.
Dzie? min??. Szepczesz s?owa, wstaj? nowe s?o?ca.
W d?, po policzku, sunie spadaj?ca...
D4 = * a d a d fis -> g
D97 = * c d a d e
A74 = e a e g d e

D D97 G A74

D D97 G A74

C2 G D8 C2

C2 G D D97 D4 D97

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.