M?y?skie ko?a

s?. i muz. ?za

Na ko?cu ?wiata stoi stary m?yn
Ko?em kr?ci siwy m?ynarz czas
Bia?e od m?ki zgrzytaj? tryby
Spienionej wody s?ucha? odwieczny szum

M?y?skie ko?a
krusz? na py?
Stwardnia?e ziarna
Ludzkich marze?

Z tej m?ki b?dzie tylko czarny chleb
Puste mogi?y, kurhany kamienne

Leniwa woda, mi?ty s?odka wo?
Dwukonny zaprz?g pe?ny ziarna
G?uchy wo?nica zrzuca workw stos
A z m?ki wydmy usypuje wiatr
d9 / 7 d9 / 7+ A7+ A7+ / 5+
d7+ d7+ / 0 a5+ aa / 5+
d7+ d7+ / 0 aa / 5+

aa / 5+ G6 / -5 F2 e5+ / -5

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.