Ognisko

s?. i muz. Pelton?

Ciep?a noc gwie?dzista lasem b??dzi w?rd u?pionych drzew
Na polanie ogie? p?onie, wok? echo niesie ?piew
Przy ognisku turystyczna bra? zasiad?a w ciasny kr?g
P?yn? nuty po?rd zaplecionych r?k

Po polanie dym si? snuje, tajemnicz? nios?c wo?
Dobry Pan na niebie sw? do braci dzi? wyci?ga d?o?
Cudnej pie?ni d?wi?ki drgaj? wok? zamy?lonych g?w
Magi? sw? serca otwieraj? znw

Przysi?d? si? w?drowcu, zasi?d? z nami w sercu gr
Niechaj my?li nasze dzi? szybuj? po?rd chmur
Niechaj same dobre s?owa nape?niaj? nas
Niechaj potok szumi, niechaj ?piewa las

Gdy dogasa? zacznie na polanie p?omie?, wtedy to
Ciemna noc nas wszystkich skryje popod sin? mg??
I zatrzyma dla nas si? nasz drogocenny czas
I do snu nas uko?ysze las
a G a
C G d
a G aF C d a


F G C (a)

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.