O grach...

s?. i muz. Pelton?

Jak?e nie zap?on?? mi?o?ci?
Do tej krainy lasw i bezdro?y
Pachn?cej niecodzienn? wolno?ci?
I pe?nej polan, jak ?wi?ty? Bo?ych

Jak?e nie wznie?? pie?ni radosnych
Kiedy echo w przestrze? je niesie
Jak?e nie kocha? traw pe?nych wiosny
I nie zasn?? w zielonym lesie

Cudowna kraino
Gdzie wiatru gwizd przecina powietrze
Gdzie ?wi?te buki zmokni?te deszczem
Gdzie burzy grzmoty z?owieszcze

Tu cerkwie stare cicho przykl?k?y
Tu czas przystan?? k?aniaj?c si? grom
Potokw nitki w gr zboczach rozp?k?ych
Rytm nadaj? tocz?cym si? chmurom

W gr tych obliczu d?wi?k g?osu Pana
Rozbrzmiewa w ?piewie starej buczyny
W s?o?ca promieniu, co wstaje z rana
Rumieni si? s?odki owoc maliny
C G
F a G
C G
F G C


F C
G C
d C G
F G C

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.