Ucze? Majstra Biedy

s?. i muz. ?za

Przychodzi? z plecakiem i torb?
Nie wiadomo sk?d
Gotowa? herbat? na ognisku

D?utem z plecaka wyj?tym
Z martwej kory wskrzesza?
I Biesy i czady i duszki

Spa? pod gwie?dzistym niebem
Cho? trawy bieli? szron
Herbat? i ?wie?ym chlebem
Krzepi? rze?biarsk? d?o?
Bieszczadnik - Majstra Biedy ucze?
Na wszystkim najlepiej si? zna?
Z duchami potrafi? rozmawia?
Przy cudzym ognisku si? grza?

Zielony kapelusz i wci?? ten sam
Skrzany czarny p?aszcz
Chroni? go przed zimnem i deszczem

Popo?udniem sprzedawa? swe rze?by
Tylko ludziom z mg?y
Samotny szed? z nik?d donik?d
 

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.