Chwile

s?. i muz. M. Skorupa

E A E A fis7 A H

Dni trwaj? dalej
Cho? ostatnio
Boj? si? ogl?da?
Stare zdj?cia, stare zdj?cia

Dni trwaj? szybciej
Cho? w?a?ciwie
Nie ma za czym goni?
Nie ma za czym goni?

Chwile, naj?atwiej zatrzyma?
W ciemno?ci
Nie oddychaj?c
Patrze? na ni?
2x
Jak za chwile uleci
Brzegiem czasu

Dni obejmuj? mnie
Cho? to co by?o
Nie jest wa?ne
Nie jest wa?ne

A twarze za mn?
ju? niewyra?ne
czy to bli?ej ju?
czy dalej

Chwile, naj?atwiej zatrzyma?
W ciemno?ci
Nie oddychaj?c
Patrze? na ni?
Jak za chwile uleci
Brzegiem czasu


E fis
gis
cis7
gis7 A H

E fis
gis
cis7
fis7 A H

E A H
fis7
A
H

fis7 A
A

E fis
gis
cis7
fis7 A H

E fis
gis
cis7
fis7 A H

E A H / Fis H Cis
fis7 / gis7
A / H
H / Cis
fis7 A / gis7 H
A / H

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.