Ciebie szuka?em

s?. K. Przerwa-Tetmajer, muz. M. Borowiec

a G F d E a - a G F d E a

Szuka?em Ciebie po?rd kobiet roju,
Szuka?em Ciebie o ka?dej godzinie,
I pe?en by?em trwg i niepokoju,
?e zanim przyjdziesz, ?ycie moje minie.

Bo nie w?tpi?em, ?e jeste?
Czekanie moje nie jest z?udzeniem,
?e niedaleko gdzie? od Ciebie stoj?
Z moj? t?sknot?, nadziej?, pragnieniem.

a G F d E a - a G F d E a

Od lat ju? ca?ych niewidzialnym cieniem
By?em przy Tobie, szukaj?c daremnie
W kobietach Ciebie, co? istnia?a w mnie.
W sercu i w my?lach, noc? i we dnie

Bo nie w?tpi?em, ?e jeste?
Czekanie moje nie jest z?udzeniem,
?e niedaleko gdzie? od Ciebie stoj?
Z moj? t?sknot?, nadziej?, pragnieniem.

c B f g / c B f g / d C g a / d C g a

a G F d E a - a G F d E a

Ciebie poczu?em przed dawnymi laty,
Gdy g?os w noc cich? zabrzmia? mi nad g?ow?,
A mnie si? zda?o, ?e si? sypi? kwiaty,
?e kwiatem na mnie pada ka?de s?owo...

Bo nie w?tpi?em, ?e jeste?
Czekanie moje nie jest z?udzeniem,
?e niedaleko gdzie? od Ciebie stoj?
Z moj? t?sknot?, nadziej?, pragnieniem.


a G F
d E a
F7+ e
F d E

F C
d E
F C
F d E / d Ea G F
d E a
F7+ e
F d E

F C
d e E
F C
F d E / d E

a G F
d E a
F7+ e
F d E

F C
d E
F C
F d E / d E

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.