Ko?ysanka dla...

s?. Wojciech Belon, muz. Micha? ?angowski

D A e G

Zanim mi sen na oczy sp?ynie
Moje my?li szybuj? przez lufcik
?eby ci? ujrze? w ow? chwil?
Gdy w?osy czeszesz przed lustrem

A kiedy za?niesz w ciep?ej po?cieli    
Zm?czone d?ugim przelotem
Jak ptaki g?owy w skrzyd?a wtulaj?
Patrz?c na sen swj spokojny

Niech ci si? przy?ni? pory roku
Niech graj? we ?nie twoim i ta?cz?
Jesie? pr???ca li?cie do lotu
Lato w upale s?onecznym     

A je?li zima, to w ?niegu ca?a    
Wiosna w mi?kw wiosennych ??kach
?pij, moje my?li nad tob? czuwaj?
Na parapecie za oknem


D A
e G
D A
e G

D A
e G
D A
e G

A h G
D D4
A h G
D D4

A h G
D D4
A h G
D A e G

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.