I wtedy ju? zostan?

s?. i muz. Tomek Fojgt

Czas jak piasek w klepsydrze,
Im mniej piasku tym szybciej ucieka
Sekundy ostatnie wyrwane Hydrze,
Co przemijaniem si? potem nazywa.

Strach jak guz si? rodzi,
Boli gdy przyjdzie jego godzina
Oczy Twoje na wp? zamkni?te,
Zm?czenie g??boko zapuszcza korzenie.

Wi?c bardzo Ci? prosz? moja mi?a
Nie dziw si? ?zom kiedy odchodz?
Bo powraca codziennie ta chwila
Gdy w s?owach zosta? wschodzi nadzieja
?e ktre? zosta? nie b?dzie znaczy?o
?e ktre? zosta? nie b?dzie znaczy?o
- odchodzenia.

?wit- z czasem staje si? katem
Oczy- s? wtedy na wp? otwarte
?wiadomo??- bo na Ciebie wci?? patrz?
My?l- te cierpienia s? Ciebie warte.

S?owa- zosta? kochanie
S?ucham- i p?acz? bo nie do spe?nienia
Pragnienie- aby dzi? by? jak dziecko
Coraz wi?cej chc?, coraz wi?cej dostaj?.
d C d B C
d C d CC
g F C dC
a B CC

d C d B C
d C d C
g F
C B C
(d C d B C)
g F C d
g F C d
g F C d
a B
C d
g F C a 
(d C d B C)

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.