Pie?? o poszukiwaniu

s?. Wojtek Belon, muz. Tomek Fojgt

Pomy?la?em, ?e gdy gitar? ujm?
D?wi?kami kilkoma ?wiatu prawdy okre?l? kszta?t
Nuty jak nuty, nut oboj?tno?? ka?dy zna
My?l d?wi?kiem wyra?ona wymiaru nabiera innego.

Lecz nie sposb d?wi?kami wyrazi? milczenia
Lecz nie sposb d?wi?kami wyrazi? milczenia

Przysz?o mi s?owa sk?ada? w d?ugie zdania
S?owem znacz?cym ?wiatu prawdy okre?li? kszta?t
S?owa jak s?owa, g?osu brzmienie ka?dy zna
My?l s?owem wyra?ona wymiaru nabiera innego.

Lecz nie sposb d?wi?kami wyrazi? milczenia
Lecz nie sposb d?wi?kami wyrazi? milczenia

Nauczyli mnie kreski i plamy
Ich kompozycj? ?wiatu prawdy okre?li? kszta?t
Obraz jak obraz, jego wzgl?dno?? ka?dy zna
My?l barw? wyra?ona, wymiaru nabiera innego.

Lecz nie sposb d?wi?kami wyrazi? milczenia
Lecz nie sposb d?wi?kami wyrazi? milczenia

Szuka?em ju? w wietrze
W mi?o?ci szuka?em
Nadziei zosta?o bardzo niewiele
Gdzie znale?? t? wiedz?
O prawdzie gdzie znale??
Niech to b?dzie prawda w milczeniu. | x2
h G fis
e h
h G fis
e h

G D e h
G A h

D C
h A
G D e h
G D
e h
G A h

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.