Piosenka dla przyjaciela

s?. Andrzej Pacu?a, muz. Tomasz Fojgt


Przeczekamy jeszcze jedn? zim?
?eby znw mc si? spotka?, (mj przyjacielu)
Opowiedzie? co dobrego
I zapomnie? o z?ych chwilach, (mj przyjacielu)
A gdy wiosn? wyschn? drogi
Dogonimy bardzo szybko tych co przeszli obok.

Przeczekamy cisze mi?dzy nami
P?oche s?owa i rozmowy niesko?czone
Chleba nigdy nam nie zbrak?o
Popatrz znowu kwitnie jab?o?
Przyjacielu gwiazda spad?a

Przeczekamy jeszcze jedno lato
Wci?? nie wierz?c ?e na karku mamy jesie?,
(mj przyjacielu)
A dziewczynom co odesz?y
Ode?lemy listy z deszczu, (mj przyjacielu)
?eby ?ycia zbyt nie trudzi?
To epilog dopiszemy gar?ci? z?udze?
capodaster III
D
G D (F7+ a7 D4 D)
G A
D G (F7+ a7 D4 D)
h fis
G fis e A A4 A

D G e A
C G D A
D G e A
C G D
C G D

(przygrywka)
(F7+ a7 D D4 D)

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.