Szcz??cie

s?. W?adys?aw Broniewski, muz. Tomek Fojgt

[Capodaster III]

Rozmy?lam coraz cz??ciej
Od pewnego wieczoru
?e chyba moje szcz??cie
Jest zielonego koloru

Wi?c niech ta ziele? we mnie ro?nie
I niech mnie zewsz?d otoczy
Drapie?nie, zach?annie, mi?o?nie
Ziele? jak w twoje oczy.

Przeczytaj t? bajk? nim u?niesz
Przeczytaj je?li chcesz
Szcz??cie to, co dzie? dosta? jeden u?miech
I zwrci? jeden wiersz.

Niechaj i b?dzie ?ycie
Oceanicznym dnem
Gdzie p?ywaj? morskie straszyd?a
O w?osach z wodorostw
Zielone- zielone niesamowicie
I gdzie wszystko jest snem.
Niechaj i b?dzie ?ycie
Oceanicznym dnem.
G
F7 + C G
G
F7 + C D

C D G
C D G
C D h7 / - 5 E
A D G


B F
C G
B F
C D
B F
C D
e G C
D C G

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.