Wiatraki

s?. W?adys?aw Broniewski, muz. Tomek Fojgt

W wiatry wpl?tane czarne ich r?ce
Chmury we?niste szarpi? i dr?
Kr?c?, ko?uj?, skrzypi? i kr?c?
G?usz? krakanie krukw i wron.

Rami? okropne macha i macha
Piersiom drewnianym brakuje ju? tchu
Wierzby kud?ate p?dz? w przestrachu
Bledn? cha?upy w czapach ze mchu.

Kr?c?, ko?uj?, wierc?, chroboc?
Wre czarnoksi?ski trzepot ich r?k
Drog? toruj? wiatrom i nocom
W?cz? za w?osy mg?y sponad ??k.

Wory ob?okw sypi? im w ?arna
Rudych wieczorw siark? i mied?
Miele si? m?ka g?sta i czarna
W niebo gwie?dziste spada jak w sie?.

S?o?ce j?zykiem strug? krwi li?e
W pianie zachodu tarza si? dzie?
Wtedy ich r?ce stercz? jak krzy?e
Widz? rozpi?ty na nich mj cie?.

D?awi? go, szarpi?, m?cz? od rana
Czarne ramiona ostre jak krzyk
W niebo krwawi?ce ?witem jak rana
Cie? oszala?y skoczy? i znik?.

[Capodaster I]
] h  A
G e fis G
h  A
G e fis G

h  D
e  G
h  D
e G

D E
G
h E
D A fis h
H

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.