Piosenka dla Do?ki

s?. i muz. Jarek Kochanowski, z repertuaru zespo?u Bombelki

Jeszcze noc, jeszcze cienie si? chwiej?
Cichym snem oddycha ca?y dom
Moje my?li b??dz? mi?dzy z?ud? i nadziej?
A czasami do snw Twoich zajrze? chc?

To b?dzie dobry dzie?
Je?li rano mnie przywitasz
Ciep?ych r?k dotkni?ciem
Bez niepotrzebnych s?w
To b?dzie dobry dzie?
Z Twojej twarzy to wyczytam
Dzie? si? budzi, Ty si? budzisz
Witaj dniu (bis)

Jakie imi? chcesz darowa? mu na drog?
Jakim s?owem przywita go nasz dom
Czy gdy jesie? przyjdzie b?dzie jej za os?od?
Wszak we dwoje jesie? nie jest por? z??

To b?dzie dobry dzie?...
G6 C9 G6 C9
G6 C9 e D
G6 C9 G6 C9
G6 C9/D G/G7

C D
G C
e
A D/D7
C D
G C
G C
D G (G7)

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.