Chcia?bym tu...

s?. K. W?grzyn, muz. W. Szyma?ski

Chcia?bym tu le?e? w grskiej niszy
Niech mi katedr? b?d? drzewa
I niech t?um przyjdzie... Nie! Nie ludzi!
I niech w koronach cicho ?piewa...

I niech mi las wypije oczy
Gdy b?d? le?a? w jego cieniu
Niech si? nadziej? rozga??ziam
A trosk? w szar? kor? zmieniam

A ten co b??dz?c po?rd ?ycia
Nie znalaz? jeszcze w nim swej drogi
Odnajdzie kiedy? moje serce
Jak krwawi jesieniami g?ogi
C F C
a e
F C
G G7 a F G

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.