Drogi lesie

s?. i muz. Wojciech Szyma?ski

Na polanie na ?niadanie
Przysz?y sobie dwie m?ode ?anie
Jedna ?ania troch? wi?ksza
A ta druga - ciut mniejsza

Drogi lesie, kr?ta drogo
I ty pi?kna grska wodo
Jak daleko w kilometrach
A jak blisko mego serca

Nad grami, nad lasami
S?o?ce bawi si? w berka z chmurami
Byle dalej od zachodu -
Jutro harce znw od wschodu

By? cz?owiekiem - to pytanie
Jak?e czasem trudno odpowiedzie? sobie na nie
Trzeba tylko wi?cej dawa?, mniej zabiera?
Wi?cej kocha?
G G E G G E
G G E G G E
D
C G G E

G D
C D
G D
C D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.