Pola?ska

s?. i muz. Wojciech Szyma?ski

S?o?ce ma si? ju? ku zachodowi
Czerwieni? gry maluje
Przez Biskupi ?an pod??am
Brodz?c w trawy po szyj?
Zanurzam si? w dolin?
Wdycham ?ywiczny zapach lasu
Jeszcze strumie?, jeszcze potok
I b?d? znw u siebie w domu

Jeszcze chwila, jeszcze dwie
I znw stan? u stp raju
Przed Pola?sk? gdzie we mgle
Gniade konie skubi? traw?

?piew ?emkw po dolinie
Wiatr w?drownik niesie
A z dzwonnicy si? dobywa
Bicie starych dzwonw
We mgle jakby wida?
Pstrych chat bia?e kszta?ty
Tylko ludzie gdzie? znikn?li
Gdzie? odeszli st?d daleko

Takie tu czasy, takie czasy
?e zegar jakby stan?? w miejscu
Ludzie ?yczliwi s? i zawsze b?d?
A domy malowane jakby p?dzlem Boga
A ponad wszystkim krluje Bukowina
Z?ota, czerwona i ca?kiem sina
Wo?a mnie dzi? pie?ni? ku sobie
Mo?e odnajd? tu moje marzenia
G C
C D
G C
C D
h C
h C
C a7
a7 C D

G C G
C D
G C G
a7 C D

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.