Sza?as

s?. Jerzy Harasymowicz, muz. Wojciech Szyma?ski

AE AE CDE CDE E

Zburzy?e? miasto postawi?e? sza?as
Ktry mo?na ustawi? wsz?dzie
Wystarczy (tylko) znale?? miejsce w wyobra?ni
Pod roz?o?ystym drzewem.
(Hej ho-ho)

Narysowa?e? palcem okno w powietrzu
W ktrym b?d? tylko ros?y gwiazdy
Nad Wielk? i Ma?? Rawk?
Gwiazdy wysokie jak dziewanny.

Zburzy?e? miasto postawi?e? sza?as
W ktrym mieszkasz ze srokami ob?okw
I stare Buki porasta zielony mech (twego istnienia)
W tych grach nie zielony ju? lecz siwy...

Zbudowa?e? sza?as jak wigwam Indianina
Ktry jest przeno?ny razem z ca?ym ?yciem
Wystarczy tylko miejsce w wyobra?ni
Pod roz?o?ystym drzewem.


A E
A E
C D E
C D E
A E A E
A(rif) E A(rif) E

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.