Czarna Ha?cza

s?. i muz. Wojciech Szyma?ski, z repertuaru Kilku Przyjaci?

P?y?, p?y? Czarna Ha?czo
Znw za rok tutaj przyjad?
Znowu b?dziesz moj? rzek?
Znowu b?dziesz mnie prowadzi?

Tysi?ce zakr?tw przemierzasz po drodze
Po?rd trzcin zielonych jezior niebieskich
I chocia? ka?de z nich chce by? tylko jedynym Twoim
Ty ci?gle p?yniesz pi?kna, p?yniesz wolna

Po?rd ??k zielonych biegniesz sobie weso?o
U?miechasz si? do kwiatw dla ptakw jeste? jak matka
Ksi??yc blaskiem o?wietla Twoj? drog? przejrzystym ?wiat?em
Wiatr wieczornej ciszy do snu Ci? uk?ada

Przed po?udnia skwarem, ch?odem mnie chronisz
Zm?czonym stopom pozwalasz wypocz??
A wieczorem gdy wszystko do snu si? ju? uk?ada
Szmerem swoim bajki mi opowiesz, pozwolisz dotrwa? do rana
a C G E
a C d E
a C d (E)
a E a
a F7+ C7+ e
a F7+ C7+ e
a d7 G C
a d7 C E4 E7

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.