Dom mj, gdy wracam o p?nocy

s?. Wojciech Belon, muz. Wojciech Szyma?ski, z repertuaru Kilku Przyjaci?

Dom mj gdy wracam po p?nocy
?pi zegar tylko czas snu oblicza
W k?cie b?yszcz? oczy kota
Do?? wra?e? jak na dzi? czas odpocz??

Jeszcze mi brzmi uliczny gwar
Jeszcze w oczach mam neonw blask
Ale nadszed? czas by k?a?? si? spa?
By k?a?? si? spa?

Noc nadaje rzeczom nowe kszta?ty
Mam przed sob? inny ?wiat w splocie cieni
Za oknami kroki ju? ostatnie
Mrok niby czarny p?aszcz kryje ziemi?

Jeszcze mi brzmi .

?pij, mwi cicho skrzyp pod?ogi
?pij, rano s?o?ce ci sen odbierze
Dzie? ju? nied?ugo - ju? przed progiem
Znw trzeba b?dzie wsta?, jutro prze?y?

Jeszcze mi brzmi
G G11
a C G G11
G G
a C G G11

e h
C G
C G / x3
D G

Skomentuj

Upewnij si?, ?e pola oznaczone (*) s? wype?nione.
W tre?ci wiadomo?ci mo?esz u?ywa? podstawowych znacznikw HTML.